Nieuws

GZ-psycholoog opleiding start op de eilanden

22 augustus 2019

Op 18 november 2019 start de eerste opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog in Caribisch Nederland en de autonome eilanden van het Koninkrijk. Vorige week is dat geformaliseerd in een contract tussen Mental Health Caribbean (MHC) en opleidingsinstelling RINO Zuid. In samenwerking met instellingen op de verschillende eilanden zijn de krachten gebundeld om GZ-psychologen lokaal op te leiden.

Jaarverslag 2018

13 augustus 2019

MHC staat volledig op eigen benen. Per 1 maart 2018 zijn we ontvlochten van Novadic-Kentron (NK). Per deze datum is een nieuwe Raad van Toezicht geïnstalleerd, waardoor meer lokale betrokkenheid is gecreëerd. Lees in onze jaarverslag 2018 meer over deze ontwikkelingen en verscheidene andere.

Aandacht voor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling blijft noodzakelijk 

16 juli 2019

Met het project en de bewustwordingscampagne “E no ta stòp di mes” (het stopt niet vanzelf) is actief ingezet op het versterken van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling door alle betrokken ketenpartners vanuit de zorg (waaronder MHC), justitie en de openbare lichamen van Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Opleiding tot GZ-psycholoog ook in de voormalige Nederlandse Antillen!

19 april 2019

Op 10 april tekenden bestuurders Marrik Van Rozendaal van RINO Zuid en Erik Jansen van Mental Health Caribbean een intentieverklaring en samenwerkingsovereenkomst waarin de partijen hun krachten bundelen om ook GZ-psychologen in de Caribische regio van het Koninkrijk der Nederlanden op te leiden. Beide partijen doen een voorinvestering in de ontwikkeling van de opleiding en

Stakeholders in care, justice agree on integrated approach

25 maart 2019

https://www.thedailyherald.sx/islands/85897-stakeholders-in-care-justice-agree-on-integrated-approach#.XIhI7CGE_2E.linkedin

MHC ook present bij BON Doet!

19 maart 2019

Zoals er in heel het koninkrijk activiteiten waren in het kader van het uitvoeren van klussen in samenwerking met het Oranjefonds, was dit ook het geval op Bonaire. Een groot aantal medewerkers van het team Kind en Jeugd (HI5) heeft zich op 16 maart ingezet om de buitenkant van het Museum Chichitan in Rincon te