Nieuws

Jaarverslag 2021 Raad van Toezicht

26 april 2022

De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij MHC. We adviseren en zijn de werkgever van de directeur-bestuurder. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden staan in de statuten en zijn verder uitgewerkt in een aantal reglementen.

Samenwerking GGZ CAS-BES

29 oktober 2021

Oranjestad – Op 29 oktober tekenden de vier GGZ organisaties van alle 6 eilanden in het Caribische deel van het Koninkrijk een samenwerkingsovereenkomst om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg voor de Caribische gemeenschap te verbeteren. Het gaat om de stichtingen Respaldo op Aruba, GGZ Curaçao, Mental Health Foundation op Sint Maarten en Mental Health

World Mental Health Day

10 oktober 2021

Mental Health Caribbean wil vandaag, op 10 oktober, de Dag van Psychische Gezondheid (World Mental Health Day), stil staan bij de impact die de pandemie op de geestelijke gezondheid van de gemeenschap gehad heeft.

Ontwikkelingen op Caribisch Nederland op het gebied van mentale (gezondheids)problemen

30 september 2021

Aan de vaste commissie Koninkrijksrelaties van de Eerste en Tweede Kamer 1 september 2021 Betreft: ontwikkelingen op Caribisch Nederland op het gebied van mentale (gezondheids)problemen. Geachte leden van de Eerste en Tweede Kamer, Allereerst dank voor de tijd die u hebt genomen op maandag 23 augustus tijdens het IPKO-overleg om te luisteren naar ons betoog

Cursus ‘Mental Health First Aid’ deze week van start op Bonaire

03 augustus 2021

Op 6 augustus aanstaande begint de cursus ‘Mental Health First Aid’ (Eerste hulp bij psychische ongevallen) op Bonaire. Mental Health First Aid (MHFA) is een internationaal erkende, interactieve cursus waarin deelnemers leren hoe ze het gesprek aan kunnen gaan met kinderen en volwassene met psychische problemen of die deze problemen aan het ontwikkelen zijn. Organisatie

Kiko ta EMDR?

16 juni 2021

‘Wat is EMDR?’ Om deze vraag duidelijk en helder te beantwoorden hebben onze behandelaren in samenwerking met Raytormedia.nl een filmpje in het #Papiaments gemaakt, ondertiteld in het Nederlands. Deze primeur in Papiamentu is hieronder en via onze Youtube kanaal te zien.