Jaarverslag 2022

12 juli 2023

Het is alweer tijd voor het jaarverslag! Hiermee nemen we u, via de verschillende afdelingen, mee in de ontwikkelingen in 2022 binnen MHC .

2022 was een bijzonder jaar voor MHC, los van het feit dat we met de naweeën van COVID zaten hebben we ook het 10-jarig bestaan van onze organisatie gevierd in de eerste week van juni. De hele week stond in het teken van de viering met activiteiten, zoals verschillende symposia, teambuildingsactiviteiten, feest en de
publieke theatervoorstelling ‘Kibra Silensio’. De meeste foto’s die u in dit jaarverslag treft komen van onze jubileumviering.

In 2022 hebben we ook ons bijgestelde strategieplan 2022-2025 gepresenteerd. Meer hierover leest u verder in dit verslag. Een belangrijk thema hierbij blijft de ketensamenwerking en de sociaal maatschappelijke ontwikkelingen binnen Caribisch Nederland. Wij kunnen namelijk de beste mogelijke behandelingen en interventies aanbieden aan cliënten, maar we moeten hierbij ook wel oog houden voor de maatschappelijke uitdagingen en problemen waar inwoners van Caribisch Nederland mee geconfronteerd worden.

Ik zou hier los van tal van andere ontwikkelingen met name het armoedevraagstuk en het ontbreken van een acceptabel sociaal minimum willen benoemen. Dit heeft wel degelijk impact op de instroom van cliënten, maar ook op de uiteindelijke kwaliteit van de behandeling.
Immers, om dit te benadrukken met de woorden van een cliënt:

“mooi dat ik geholpen word met mijn psychische problemen door MHC, maar mijn gezin heeft nog steeds een lege maag en daar verandert deze behandeling niets aan!”

Ik hoop dan ook van harte dat de komende periode stappen worden gezet t.a.v. het aanpakken van deze armoedeproblematieken en er afspraken kunnen worden gemaakt om te komen tot een aanvaardbaar sociaal minimum.

Mocht u naar aanleiding van dit document vragen of opmerkingen hebben schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Erik Jansen
directeur-bestuurder