Volwassenen

Volwassenen

MHC biedt op de BES eilanden zorg op maat voor een brede scala aan uiteenlopende psychische, psychiatrische en/of verslavingsproblematiek in combinatie met problemen op andere levensgebieden (zoals wonen, werken en sociale contacten).

Ons uitgangspunt is ambulant werken, vanuit een vraaggerichte en herstel ondersteunende aanpak. Hiervoor wordt onder andere gebruikgemaakt van de F-ACT methodiek om de meest passende zorg aan te bieden.

Doelgroep 
MHC kan volwassenen behandelen met onder andere een combinatie van onderstaande klachten:

 • Middelenafhankelijkheid (verslaving)
 • Verwardheid, niet meer geordend kunnen denken en praten
 • Verkeerde denkbeelden hebben (wanen)
 • Dingen horen (stemmen), zien, ruiken, voelen of proeven die er niet zijn (hallucinaties)
 • Bizarre gedachten hebben
 • Telkens terugkerende conflicten met andere mensen
 • Extreme gevoelens en stemmingswisselingen
 • Snel, impulsief en soms agressief reageren
 • Te veel piekeren zonder dat er echt een aanleiding is.
 • Terugkerende onverwachte aanvallen van angst
 • Moe of uitgeput gevoel
 • Geen emoties voelen
 • Denken aan de dood
 • Een opgebrand, leeg gevoel
 • Geen energie om iets te ondernemen
 • Slecht slapen
 • Moeite met concentreren
 • Huilbuien

Bespreek altijd eerst de klachten met de huisarts en vraag eventueel voor een verwijzing.

Voor de behandeling van enkelvoudige psychische klachten zoals angst of depressie wordt samengewerkt met de vrijgevestigde psychologen op elk eiland. Naar hen kan voor passende zorg worden doorverwezen.

De volwassenzorg van MHC omvat op Bonaire nog de volgende afdelingen: F-ACT, Poli-psychiatrie (gevestigd in Fundashon Mariadal) en Psyche en Somatiek (gevestigd in Bon Bida). Afhankelijk van de mogelijkheden van een client is ook ondersteuning in onder andere woonbegeleiding en detox mogelijk bij Sentro Nos Perseveransia (SNP) op Bonaire.

Wat doen we? F-ACT

Wanneer sprake is van psychische of psychiatrische problematiek en/of verslavingsproblemen waarvoor meer intensieve behandeling of langdurige zorg aangewezen zijn, wordt gebruik gemaakt van een breed samengesteld multidisciplinair F-ACT team.

In een F-ACT team werken verschillende hulpverleners met elkaar samen: psychiater/arts, psycholoog, maatschappelijk werker, (sociaal-)psychiatrisch verpleegkundigen, casemanagers, ervaringsdeskundigen en een jobcoach. Zij kunnen tegelijk of afwisselend bij de behandeling betrokken zijn.

Het begrip F-ACT staat voor: Flexible Assertive Community Treatment. De belangrijkste kenmerken zijn:

 • Cliënten worden ondersteund in het krijgen van meer grip op hun leven, op wat ze graag willen bereiken, op het terugdringen van klachten en op het organiseren van praktische hulp in het dagelijks leven. Voor dit laatste wordt intensief samengewerkt met andere sociaal maatschappelijke instellingen.
 • Familie en omgeving worden betrokken bij de zorg.
 • Cliënten worden zonodig in hun eigen omgeving opgezocht (outreachende zorg).
 • Als het nodig is kan de intensiteit van de zorg sterk worden verhoogd. Het team is verantwoordelijk voor het houden van contact, waarbij een casemanager de regiehouder is.
 • Er is 7 x 24 uurs beschikbaarheid

Het F-ACT team werkt outreachend en ambulant, waarbij er zoveel mogelijk gestreefd wordt het client in zijn eigen omgeving te behandelen. Opname is dan de laatste interventie die ingezet wordt. Soms ontkomen we er niet aan om toch clienten op te nemen. Opnames kunnen plaatsvinden in:
– Fundashon Mariadal op Bonaire,
– Capriles Kliniek op Curaçao,
– PAAZ SEHOS op Curaçao,
– PAAZ Aruba,
– Mental Health Foundation op Sint Maarten.

Het F-ACT team biedt tevens consultatieve ondersteuning aan ketenpartners en systemen rond de cliënt. Ook op St. Eustatius en Saba wordt er zo goed als mogelijk gewerkt via het F-ACT methodiek.

Aanmelding
Voor een behandeling is altijd een verwijzing van de huisarts nodig (standaard verwijsbrief).

Locatie en contactgegevens
Zie hieronder adres gegevens voor de verschillende locaties.