Beleid en Visie

MHC maakt het verschil

Onze ambitie is de kwaliteit van het leven van de inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren. We bieden daartoe aan iedereen – van jong tot oud – kwalitatief hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg. Goede zorg betekent voor ons dat we niet alleen oog hebben voor de gezondheid en het welbevinden van de cliënt, maar ook voor de invloed van andere levensgebieden zoals arbeid, wonen en financiën. Iedere cliënt is uniek: daarom bieden we zorg op maat. Zie hier onze DNA / Kernwaarden.

Ons uitgangspunt is ambulant werken, vanuit een vraaggerichte en herstelondersteunende aanpak. We sluiten aan bij de lokale situatie en de behoeften per eiland. We werken intensief samen met ketenpartners en ondersteunen elkaar. Deze inzet, samen met die van naasten en ervaringsdeskundigen, leidt er toe dat onze cliënten hun doelen kunnen bereiken.

MHC verzorgt het gehele palet van geestelijke gezondheidszorg op Caribisch Nederland. We werken vooral ambulant in intensieve samenwerking met formeel en informeel steunsysteem. Van lichte enkelvoudige problematiek tot zware en complexe zorg. Inmiddels heeft het team op Bonaire in 2014 en 2017 het keurmerk F-ACT ontvangen van de Stichting Centrum Certificering ACT en F-ACT (CCAF). Ook de medewerkers op de bovenwinden werken met volwassenen zoveel als mogelijk met de uitgangspunten van F-ACT en werken daarin samen met collega’s op St. Maarten.

Het blijkt MHC met deze werkwijze goed te lukken om het beroep op klinische zorg te beperken. Dit is van groot belang omdat er geen opnamemogelijkheden zijn op de eilanden. Wanneer klinische zorg noodzakelijk is dient een cliënt daarom ‘uitgevlogen’ te worden naar een andere land, zoals Curaçao, Aruba, St. Maarten of zelfs naar Nederland. Dat is niet alleen duur, maar het haalt cliënten ook volledig uit hun eigen leven.

Novadic-Kentron (NK) was in 2012 de trotse “founding father” van MHC – toen nog onder de naam SVP-CN (Stichting Verslavingszorg & Psychiatrie Caribisch Nederland). Nu MHC zich heeft ontwikkeld tot een succesvolle en professionele organisatie, met zo’n 60 veelal lokale medewerkers, is zelfstandige aansturing een logische vervolgstap. Per 1 maart 2018 is de personele unie met NK op bestuur- en toezichtniveau ontvlochten. Voor MHC is een eigen Raad van Toezicht (RvT) benoemd. De rol van voorzitter RvT is ingevuld door mevrouw Jurenne Hooi, de heren Theo de Kool en Don Olthof zijn toegetreden als leden. De heer Erik Jansen is benoemd als directeur-bestuurder.

Mental Health Caribbean (MHC) bestaat sinds 1 juni 2012 en is gerealiseerd uit de omvorming en verbreding van de voormalige stichting Verslavingszorg Bonaire. Naar aanleiding van een, op verzoek van VWS, in 2011 geformuleerd advies heeft Novadic-Kentron destijds de opdracht verworven voor het verzorgen en de doorontwikkeling van de verslavingszorg en psychiatrie op Bonaire, St. Eustatius en Saba. Dit in samenwerking met de VU / AMC met betrekking tot het stationeren van psychiaters en uitgaande van de kaders van een overeenkomst en contract met het Zorgverzekeringskantoor van Caribisch Nederland op Bonaire.