Beleid en Visie

De Mental Health Caribbean MHC bestaat sinds 1 juni 2012 en is gerealiseerd uit de omvorming en verbreding van de voormalige stichting Verslavingszorg Bonaire. Naar aanleiding van een, op verzoek van VWS, in 2011 geformuleerd advies heeft Novadic-Kentron destijds de opdracht verworven voor het verzorgen en de doorontwikkeling van de verslavingszorg en psychiatrie op Bonaire, St. Eustatius en Saba. Dit in samenwerking met de VU / AMC met betrekking tot het stationeren van psychiaters, en uitgaande van de kaders van een overeenkomst en contract met het Zorgverzekeringskantoor van Caribisch Nederland op Bonaire.

Doelstelling van de MHC is de verdere ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de verslavingszorg en psychiatrie in samenhang tot elkaar op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Het verbeteren van kwaliteit van leven voor cliënten en hun familie
  • Het integraal behandelen en benaderen van cliënten heeft een economische meerwaarde t.o.v. het aanbieden van versnipperde zorg
  • Verminderen van overlast in het dagelijkse straatbeeld

De MHC verzorgt in samenwerking met zo’n 40, veelal lokale medewerkers verslavingszorg, het gehele palet van geestelijke gezondheidszorg op Caribisch Nederland. We werken vooral ambulant in intensieve samenwerking met formeel en informeel steunsysteem. Van lichte enkelvoudige problematiek tot zware en complexe zorg. Inmiddels heeft het team op Bonaire het keurmerk FACT ontvangen van de Stichting Centrum Certificering ACT en FACT (CCAF). Ook de medewerkers op de bovenwinden werken met volwassenen zoveel als mogelijk met de uitgangspunten van FACT en werken daarin samen met collega’s op St. Maarten.

Het blijkt de MHC met deze werkwijze goed te lukken om het beroep op klinische zorg te beperken. Dit is van groot belang omdat er geen opnamemogelijkheden zijn op de eilanden. Wanneer klinische zorg noodzakelijk is dient een cliënt daarom ‘uitgevlogen’ te worden naar een andere land, zoals Curaçao, Aruba, St. Maarten of zelfs naar Nederland. Dat is niet alleen duur, maar het haalt cliënten ook volledig uit hun eigen leven.

De stichting heeft de Raad van Bestuur van Novadic Kentron als bestuur en de dagelijkse leiding is in handen van een directeur. De stichting beschikt over een Raad van Advies, die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de directie en het bestuur van de stichting. In de samenstelling van de Raad van Advies zijn de drie eilanden vertegenwoordigd.