Verslaving

Verslaving

Wanneer sprake is van verslavingsproblemen kan een beroep worden gedaan op de specifieke expertise die MHC daarvoor in huis heeft. Ons uitgangspunt is ambulant werken, vanuit een vraaggerichte en herstel ondersteunende aanpak.

Doelgroep

MHC kan volwassenen behandelen met klachten omtrent middelenafhankelijkheid. Het kan dan gaan om beginnende problemen in het dagelijks functioneren als gevolg van alcohol- of drugsgebruik, gokken of een andere gedragsverslaving, zoals gamen. Of wanneer iemand het gevoel heeft niet meer voldoende controle te hebben over het eigen middelengebruik of over een verslavende gewoonte. Daarnaast is MHC er ook voor behandeling en begeleiding van mensen met langdurige verslavingsproblemen, ook als die samengaan met ernstige psychische of psychiatrische problemen, een licht verstandelijke beperking of problemen met justitie.

Bespreek altijd eerst de klachten met de huisarts en vraag eventueel naar een verwijzing.

Wat doen we?

In alle gevallen kan men bij MHC terecht voor een behandeling op maat, variërend van enkele gesprekken met een psycholoog of het volgen van een specifieke training, tot langdurige behandeling en begeleiding door een casemanager en consulten bij de psychiater. Over het algemeen worden er drie fasen doorlopen:

In de intakefase wordt de hulpvraag duidelijk gemaakt. Dit gaat in overleg met een behandelaar en in sommige gevallen ook met de psychiater. We bespreken de reden van je aanmelding, eventuele bestaande diagnoses en welke verwachtingen je hebt van je behandeling

In de behandelfase wordt er samen een behandelplan opgesteld. In het behandelplan wordt uitgewerkt hoe de behandeling en begeleiding plaats gaat vinden. Dit kan variëren van gesprekken met een psycholoog tot een uitgebreide behandeling (zoals EMDR of CGT) en consulten met een psychiater.

In de afsluitfase wordt er met name gewerkt aan terugvalpreventie. Dit betekent dat er constructief gekeken wordt naar het voorkomen van relaps.

Aanmelding
Voor een behandeling is altijd een verwijzing van de huisarts nodig (standaard verwijsbrief).

Locatie en contactgegevens
Zie hieronder adres gegevens voor de verschillende locaties.

Lees voor meer informatie de pagina bij Volwassenen zorg.