Kind en Jeugd

Kind & Jeugd ggz

Het team MHC Kind en Jeugd heeft als ambitie dat alle kinderen en jeugdigen een eerlijke kans krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen tot veerkrachtige volwassenen. MHC verzorgt zowel op Saba en St. Eustatius als op Bonaire de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen. Op de bovenwindse eilanden lukt dat met de inzet van een Kinder- en Jeugdpsychiater, een GZ-psycholoog en (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen. Op Bonaire is de zorg recentelijk uitgebreid met een grote team en een gloednieuwe behandelcentrum, genaamd ‘Hi-5’. De zorg bestaat uit ambulante diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen met een psychiatrische of psychische kwetsbaarheid of problematiek, en hun gezin/familie.

Doelgroep 
MHC Kind & Jeugd is er voor kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar met onder andere de volgende klachten:
– angst, nervositeit of somberheid;
– prikkelbaarheid/boosheid;
– neerslachtige gevoelens, lusteloosheid (depressiviteit);
– moeite met concentreren;
– moeite met eten en/of slapen;
– moeite in de omgang met leeftijdsgenoten/anderen;
– problemen met hechting of trauma;
– verslaving, waaronder drugs-, game- of alcoholverslaving.

Ambulant
Het team van MHC Kind & Jeugd werkt zoveel mogelijk ambulant. Ambulant betekent dat het begeleiden en behandelen van het kind of de jongere zoveel mogelijk gebeurd in zijn of haar vertrouwde omgeving. Naast huisbezoeken kunnen ook gesprekken/behandelingen op het behandelcentrum Hi-5 op Bonaire plaatsvinden. Als ambulante hulpverlening onvoldoende perspectief op herstel biedt, kan er op termijn gekozen worden voor opname in het behandelcentrum Hi-5.

Wat doen we?
Het team van MHC Kind & Jeugd gaat uit van een zogenoemde systemische benadering in de behandeling van een kind. Dit wil zeggen dat het hele gezin betrokken wordt bij het onderzoek, de begeleiding en de behandeling. Ook kunnen er individuele en groepsbehandelingen plaatsvinden. Alle relevante leefgebieden, zoals onderwijs, wonen, sociaal functioneren en dagbesteding worden in kaart gebracht. In het behandeltraject van MHC Kind & Jeugd onderscheiden we drie fasen: de intakefase, de onderzoeksfase en de behandelfase.

In de intakefase wordt informatie ingewonnen door middel van gesprekken met en observaties van kind en gezin, om zo een goed beeld van de bestaande situatie te krijgen.

In de onderzoeksfase worden de problemen of zorgen door middel van gesprekken, testen, observaties en andere onderzoeksmethoden in kaart gebracht. De onderzoeksfase wordt afgerond met een diagnose.

Na de onderzoeksfase volgt de behandelfase. Nadat samen met het kind en het gezin concrete behandeldoelen zijn benoemd, wordt in deze fase aan de gestelde behandeldoelen gewerkt. Het is mogelijk dat het kind in deze fase therapie krijgt van een psycholoog en dat het gezin tegelijkertijd een gezinsbehandeling krijgt van de systeemtherapeut. Wanneer deze fase is afgerond, wordt de behandeling afgesloten. Bij de afsluiting hoort natuurlijk ook een nazorgtraject. Bij de invulling van het nazorgtraject wordt bekeken hoe het kind en het gezin zo goed mogelijk begeleid kunnen worden door een van onze ketenpartners.

Aanmelding
Voor een behandeling bij MHC Kind & Jeugd is een verwijzing van de huisarts of kinderarts nodig (standaard verwijsbrief). Aanmelding gaat dan via de Bureaudienst om een intake in te plannen.

Locatie en contactgegevens
MHC Kind & Jeugd Bonaire / Hi-5
Kaya Mendelssohn z/n
Telefoon: +599 717 0125 (na talen keuze menu, #4 voor Hi-5)

De Kind & Jeugd afdeling is van 07:00 tot 21:00 telefonisch bereikbaar

Voor MHC Saba & St. Eustatius, zie adres en telefoongegevens hieronder.