Kind en Jeugd

Kind en Jeugd

Vanaf het begin heeft MHC een aanbod voor kind en jeugd gehad op Saba en Sint Eustatius met de inzet van een Kinder- en Jeugdpsychiater, een GZ-psycholoog en (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen.

Sinds september 2016 heeft MHC deze zorg uitgebreid. Het team MHC Kind en Jeugd op Bonaire biedt ambulante diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen met een psychiatrische of psychische kwetsbaarheid en hun gezin/familie. Naast de zorg voor kinderen en jeugdigen op Bonaire, biedt MHC Kind en Jeugd op consultatieve basis ondersteuning aan de jeugdhulpverlening op Saba en Sint Eustatius. Tevens zal MHC Kind en Jeugd zich inzetten voor preventie en (vroeg-)signalering van psychische en psychiatrische problematiek bij kinderen en jeugdigen en hun gezin/ familie.

In ons werk staat het samenwerken met andere ketenpartners in de zorg, onderwijs en het maatschappelijk veld hoog in het vaandel. Waar nodig zet MHC Kind en Jeugd zich ook in voor sociaal-maatschappelijke bewustwording en beïnvloeding van belangrijke bevorderlijke of belemmerende factoren, binnen en buiten de woon- en leefwereld van de kinderen en jeugdigen.

Visie

Het team MHC Kind en Jeugd heeft als ambitie te bevorderen dat alle kinderen en jeugdigen een eerlijke kans krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen tot veerkrachtige volwassenen. Waarbij de primaire focus gericht is op kinderen en jeugdigen met een psychiatrische of psychische kwetsbaarheid. M.a.w.:

“Building on Fair Chances for All Youth”

Parallel aan de versterking van de bestaande ambulante jeugdhulpverlening, werkt het team Kind en Jeugd aan de voorbereidingen van een Behandelcentrum op Bonaire. Begin 2018 zal het Behandelcentrum worden geopend. Dit Behandelcentrum is niet alleen voor de jeugdigen op Bonaire, maar is ook beschikbaar voor opname van jeugdigen van Saba en Sint Eustatius. Een opname is van tijdelijke aard en is enkel bedoeld ter ondersteuning aan het ambulant behandelproces.