Kuido personal

MHC ta ofresé kuido personalisá pa e skala amplio di problema divergente síkiko i sikiátriko.

Wak nos video

Kuido personal

MHC ta ofresé kuido personalisá pa e skala amplio di problema divergente síkiko i sikiátriko.

Wak nos video

Nos ambishon

meta di MHC ta un desaroyo kontinuo i mehora di kalidat di relashon entre e kuido di adikson i sikiatria na Boneiru, Sint Eustatius i Saba. Nos ta traha prinsipalmente di manera ambulante den kolaborashon intensivo ku un sistema di apoyo formal i informal. Di problemátika singular leve te kuido grave i kompleho.

Wak nos video

Nos ambishon

meta di MHC ta un desaroyo kontinuo i mehora di kalidat di relashon entre e kuido di adikson i sikiatria na Boneiru, Sint Eustatius i Saba. Nos ta traha prinsipalmente di manera ambulante den kolaborashon intensivo ku un sistema di apoyo formal i informal. Di problemátika singular leve te kuido grave i kompleho.

Wak nos video

Nos DNA

MHC tin den su servisio personal di diferente disiplina manera personal di enfermeria sikiátriko, enfermeria sikiátriko sosial, sikólogo (di mucha i hóben), sikiater (di mucha i hóben), asistente sosial, guia di aktividat, asistente pa asistensia na bibienda i asistente di kuido forense.

Wak nos DNA video

Nos DNA

MHC tin den su servisio personal di diferente disiplina manera personal di enfermeria sikiátriko, enfermeria sikiátriko sosial, sikólogo (di mucha i hóben), sikiater (di mucha i hóben), asistente sosial, guia di aktividat, asistente pa asistensia na bibienda i asistente di kuido forense.

Wak nos DNA video
Jaarverslag 2021 Raad van Toezicht

26 April 2022

De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij MHC. We adviseren en zijn de werkgever van de directeur-bestuurder. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden staan in de statuten en zijn verder uitgewerkt in een aantal reglementen.