Over ons

Mental Health Caribbean (MHC) organiseert in opdracht van het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland de psychische, psychiatrische en verslavingszorg voor de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Beleid en Visie

Management

Werkgebied

Publicaties

We werken met name (intensief) ambulant en alleen bij hoge noodzaak wordt er gebruikt gemaakt van klinische opnames. Naast ambulante begeleiding voor volwassenen biedt MHC ook ondersteuning en zorg aan kinderen en jeugdigen, dagbehandeling, forensische zorg en woonbegeleiding. Bekijk hier de film over onze organisatie.

MHC heeft verschillende disciplines in dienst, zoals psychiatrisch verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, (kinder- en jeugd) psychologen, (kinder- en jeugd) psychiaters, maatschappelijk werkers, activiteitenbegeleiders, woonbegeleiders, preventiewerkers en forensische zorgmedewerkers. MHC is een aparte stichting die statutair gevestigd is op Bonaire. MHC was voorheen een onderdeel van Novadic-Kentron, een gespecialiseerde verslavingszorginstelling in Noord-Brabant (Nederland).

Privacyverklaring MHC

MHC gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van onze cliënten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de cliënt en MHC. Goed en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een dagelijkse verantwoordelijkheid van ons.  

Bewaren cliëntgegevens 

Bij MHC wordt er gewerkt met een elektronisch cliëntendossier waarin de cliëntendata zorgvuldig wordt opgeslagen. Het cliëntendossier wordt nog 20 jaar na het beëindigen van de behandelovereenkomst bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd.  

Wet bescherming persoonsgegevens (WbpBES) 

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (WbpBES) en het Burgerlijk Wetboek BES boek 7 

Mocht u na deze informatie nog vragen hebben over uw privacy dan kunt u contact opnemen via het emailadres: secretariaat@mentalhealthcaribbean.com