Samenwerkingsverband GGZ CAS-BES versterkt

23 april 2024

Willemstad – Op 17 april werden tijdens de Koninkrijksconferentie ‘Zorg met Recht – Recht op Zorg’ die op 15,16 en 17 april plaatsvond op Curaçao verdere stappen gezet om het samenwerkingsverband tussen verschillende GGZ-partijen in het Caribisch deel van het koninkrijk genaamd ‘Dutch Caribbean Mental Health’ te intensiveren en te formaliseren als juridisch entiteit. Het gaat om de stichtingen FSMA Respaldo (Aruba), GGZ Curaçao, Verslavingskliniek Brasami (Curaçao), PSI Skuchami (Curaçao), Mental Health Foundation Sint Maarten en Mental Health Caribbean (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Federatie Dutch Caribbean Mental Health

De directeuren en bestuurders van deze organisaties kwamen tijdens een conferentie over geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en forensische zorg (FZ) op Curaçao bijeen om de randvoorwaarden voor het oprichten van een federatie verder te bespreken. Het doel van de ‘Federatie Dutch Caribbean Mental Health’ zal zijn om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg op alle eilanden binnen het koninkrijk te bevorderen. De federatie zal het uitwisselen van inhoudelijke en organisatorische expertise faciliteren. Met name op het gebied van kwaliteit en doorontwikkeling, wet- en regelgeving en opleidingen.

Koninkrijksconferentie Curaçao

Tijdens de conferentie hebben sprekers uit alle delen van het Koninkrijk hun expertise en ervaringen gedeeld over GGZ en FZ. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere ontwikkelingen in de wetgeving, gedwongen GGZ, FZ binnen detentie, ambulante forensische zorg, verslavingszorg en nazorg. Het doel van de conferentie was om met voorstellen te komen om de samenwerking te verbeteren tussen GGZ en FZ in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Gezamenlijk zijn de aanbevelingen gepresenteerd aan de aanwezige ministers van de landen binnen het Koninkrijk om de verschillende vormen van gedwongen en forensische zorg te verbeteren.