Familie en Omgeving

Wij leven allemaal in relatie met de mensen om ons heen, zoals onze familie, onze collega’s, de buurt waar we wonen. De behandelaren van de MHC betrekken dan ook graag het systeem van relaties rondom de cliënt bij de behandeling.

Door te kijken naar deze samenhang ontstaat er een completer beeld van iemands problemen maar vooral ook waar oplossingsrichtingen zijn. Familie of vrienden kunnen dan ook een belangrijke rol spelen bij het behandelen van cliënten en het bezweren van crisissen. Uiteraard hanteren wij hierbij de professionele uitgangspunten die u van een zorgverlener mag verwachten en zal de eventuele betrokkenheid van een behandeling altijd in overleg met de cliënt en zijn omgeving plaatsvinden.

Wat u, als familie of vrienden, en ons bindt is de gedrevenheid om mensen die in psychische nood zijn zo goed mogelijk te helpen. U kunt altijd contact met ons opnemen als u zich zorgen maakt.