Ketenpartners

Ketenpartners

Brasami
De Stichting Opvangtehuis Brasami  een stichting naar Antilliaans recht welke is opgericht op 18 april 1997 en zich bezighoudt met de gedwongen opvang, verzorging, behandeling en begeleiding van verslaafden. Brasami heeft circa 55 medewerkers en heeft een huidige opvangcapaciteit voor 60 cliënten (inclusief crisisopvang) verspreid over verschillende afdelingen. Brasami biedt zowel klinische en ambulante behandeling en begeleiding.

Voor meer informatie: www.verslavingskliniekbrasami.org

Fundashon Mariadal
Fundashon Mariadal is een instelling voor de gezondheidszorg op Bonaire waaronder de volgende diensten vallen: het ziekenhuis “Hospitaal San Francisco”, het verpleeghuis “Kas di Kuido” en het (thuis)zorgcentrum “Sentro di Salú Convent”;tezamen genaamd “Sentro di Kuido Fundashon Mariadal”. Onder de “Sentro di Salú” is gebracht: wijkverpleging, open bejaarden werk, verloskundige- en kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en schoolgezondheidszorg.

Voor meer informatie: www.fundashonmariadal.org

Klinika Capriles
Stichting Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. David Ricardo Capriles, Klinika Capriles in het kort, is een algemeen psychiatrisch ziekenhuis dat behandeling, begeleiding en zorg van en kwalitatief hoogstaand niveau biedt aan mensen met psychiatrische en ernstige psychosociale problematiek op Curaçao.

Voor meer informatie: www.ggz.cw/nl/klinika-capriles

Krusada
Stichting Krusada bestaat vanaf 1999 op Bonaire en heeft haar kennis en ervaring opgebouwd rond de verslavingsproblematiek op dit eiland.
Krusada richt zich hierbij actief op het leven van de verslaafde. Het programma aanbod en de voorzieningen zijn hierop gericht en ingericht. Straathoekwerk en Basis zorg (Inloophuis) vinden vooral in de wijken plaats. Rehabilitatie (24 uur en deeltijd), Resocialisatie, Arbeidsactivering en Trainingen realiseren we op het centrum van Krusada, op grote afstand van het centrum van Bonaire (een terrein van ca. 3 hectare).

Voor meer informatie: www.krusada.nl

Mental Health Foundation SXM
De Mental Health Foundation is de tweedelijns GGZ aanbieder aan de Nederlandse kant van Sint Maarten en is operationeel sinds 2006.
MHF heeft momenteel 7 verzorgingsproducten (Klinische zorg, Crisisbehandeling, psychiatrische thuiszorg, Faraja centrum en Begeleid wonen voorziening, de opnameafdeling en Voorlichting en Preventie) en een team van beheerders die werken voor de Geestelijke gezondheidsproblemen van de gemeenschap

Voor meer informatie: www.mhf-sxm.com

Novadic-Kentron
Een verslavingszorginstelling met 1.100 medewerkers, 230 opnameplaatsen, een budget van 70 miljoen euro en meer dan 10.000 cliënten per jaar. Dat is de Novadic-Kentron Groep in cijfers. En in woorden? In het eindoordeel van de HKZ-audit werden Novadic-Kentron omschreven als een dynamische organisatie, met loyale, professionele en betrokken medewerkers. Letterlijk en figuurlijk dicht bij de cliënt, met vestigingen in heel Brabant en een persoonlijke aanpak, of het nu gaat om preventie, behandeling, begeleiding of opvang.

Voor meer informatie: www.novadic-kentron.nl

Turning Point
The Turning Point Foundation is een 24-uurs (Weekend en feestdagen) residentiële behandeling voor drugverslaafden. Momenteel is de stichting is gespecialiseerd in de volgende zaken:

  • Drugspreventie
  • Preventie en behandeling van ‘risicovol gedrag’
  • Zorg voor lokale en internationale vrijwillige cliënten met zowel intramurale en extramurale zorg en behandeling
  • Zorgaanbod voor forensiche cliënten
  • Zorgaanbod voor TBS cliënten
  • Om carryout en ondersteuning gerelateerd onderzoek ingewijden
  • Nazorg zorg door job training en plaatsing, enz

Voor meer informatie: www.turningpointsxm.org