Forensische zorg

Forensische zorg

Voor cliënten met verslavingsproblemen en/of psychiatrische problemen die in aanraking komen met justitie biedt MHC, in nauwe samenwerking met de Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN), forensische zorg. Een forensisch casemanager begeleidt cliënten in hun proces om voortaan af te zien van delictgedrag. Het kan gaan om cliënten die in detentie zijn en die zich voorbereiden op hun ontslag en het kan gaan om cliënten die vrijwillig of op aanwijzing van justitie (een opgelegd justitieel kader) een beroep doen op zorg.

De casemanager onderzoekt samen met de cliënt de motivatie en mogelijkheden om in de toekomst anders met problemen om te gaan en nieuwe perspectieven te ontwikkelen, waardoor delictgedrag achterwege kan blijven. Voor een behandeling die aansluit bij de hulpvraag van de cliënt wordt dan vervolgens een beroep gedaan op de kennis en expertise van collega’s van de MHC. En zonodig ook op andere noodzakelijke diensten zoals bijvoorbeeld op het terrein van woonvoorziening, financiën, dagbesteding, scholing en arbeidstoeleiding. Waar dit mogelijk en ondersteunend is worden ook belangrijke personen uit de omgeving van de cliënt betrokken.

De forensisch casemanager blijft voor de cliënt de eerste contactpersoon die het gehele traject goed overziet, coördineert en volgt. Wanneer sprake is van een reclasseringstoezicht zullen de reclasseringswerker en casemanager samen met de cliënt een begeleidingsplan met heldere afspraken opstellen. Verder zal de forensisch casemanager afstemmen met andere partijen, zoals in het Veiligheidshuis, wanneer dit van belang is voor een goed verlopend proces. Dat wil zeggen een herstelproces waarin de cliënt zijn of haar leven naar meer tevredenheid kan inrichten, zonder terug te vallen in delictgedrag.