Verwijzers en professionals

Voor nieuwe clienten: Aanmeldingen bij MHC lopen altijd via een verwijzer. Wilt u uzelf aanmelden bij MHC? Neem dan contact op met uw huisarts voor een verwijsbrief. Zie ook Zorgaanbod voor meer informatie over de verschillende soorten zorg bij MHC.

Voor verwijzers: Als u verwijzer bent, dan ontvangen we graag de verwijsbrief voor de client digitaal, via het emailadres aanmelden@mentalhealthcaribbean.com. Vul alstublieft dit digitale verwijsformulier in.

Mental Health Caribbean werkt samen met veel verschillende partijen, zoals, ziekenhuizen, huisartsen, GGZ, wooncorporaties en onderwijs. In dit menu vindt u informatie die voor u als professional relevant kan zijn.

Ketenpartners

Links