Raad van Toezicht

Voor de visie van de raad van toezicht, zie het stuk: Visie op Toezicht MHC.

Voorzitter:

Dr. Jurenne Hooi

Dr. Jurenne Hooi, geboren op Curaçao, is voorzitter van het Raad van Toezicht en heeft de studie gezondheidswetenschappen gedaan in Maastricht en promoveerde op het gebied van hart & vaatziekten op dezelfde universiteit. Ze is ruim 12 jaar bestuurder geweest bij een maatschappelijke dienstverlenende organisatie (MaDi) in Amsterdam.

Ze heeft zich gespecialiseerd in toezichthouden, met een aantal toezichthoudende functies waaronder lid Raad van toezicht Cordaan, een grote zorginstelling in Amsterdam en lid Raad van toezicht Ouder en Kind team Amsterdam.

Vanaf 2018 is ze ook werkzaam als adviseur op het sociaal domein waarbij ze o.a. Curaçao heeft ondersteund op het armoededossier.

Benoemd: vanaf 2018. Herbenoemd voor de tweede termijn op 1 maart 2021 (voor 4 jaar).

Leden Raad van Toezicht:

Don Olthof

Don Olthof is cultuurpsycholoog en is adviseur van het Zorginstituut Nederland op het terrein van de GGZ. Tot 2017 was hij jarenlang bestuursvoorzitter van IrisZorg, een instelling voor GGZ/verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Gelderland en Overijssel.

Hij heeft grote affiniteit met de Cariben (en duiken) en komt al jaren op Bonaire. Kwaliteit van zorg is zijn aandachtsgebied en wil graag vanuit de toezichthoudende rol bijdragen aan een kwalitatieve goede zorg voor de burgers van Caribisch Nederland.

Benoemd: vanaf 2018. Herbenoemd voor de tweede termijn op 1 september 2021 (voor 4 jaar).

Theo de Kool

Theo de Kool is bedrijfseconoom en registeraccountant. Hij heeft 25 jaar op Aruba gewoond en heeft daar verschillende financiële management functies vervuld. Hij is onder andere CFO (Chief Financial Officer) geweest van de Aruba Airport Authority N.V. en Interim Controller van het Uitvoeringsorgaan Algemene Ziektekostenverzekering. Hij is sinds 2010 lid van de Raad van Bestuur van het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal op Aruba, belast met de portefeuille Bedrijfsvoering.

Hij kent de zorg op de BES-eilanden door de samenwerking op diverse gebieden met het ZVK, de ziekenhuizen en andere zorgverleners. Verder komt hij ook graag op Bonaire als duiker en als zeiler, voor deelname aan de Regatta. 

Benoemd: vanaf 2018. Herbenoemd voor de tweede termijn op 1 maart 2022 (voor 4 jaar).

Giullitta Anthony

Giullitta Anthony, half Surinaams/half Curaçaose, is GZ-psycholoog. Ze heeft jaren in Nederland gewoond, gestudeerd, en gewerkt. In 2019 is ze terug gekomen naar de eilanden, en heeft ze eerst op Aruba gewerkt bij Respaldo en daarna op Curacao bij Klinika Capriles. Sinds oktober 2023 heeft ze haar eigen praktijk Kuratherapy en werkt ze online voor 2 Nederlandse bedrijven (SGGZ en BGGZ). Daarnaast maakt ze een radioprogramma in Papiamento om het stigma op mental health onderwerpen weg te halen en werkt ze als supervisor voor (toegepaste) psychologen. Als Raad van Toezicht-lid is ze nieuw, maar staat ze te trappelen om veel te mogen leren.

Benoemd: oktober 2023 voor 4 jaar.