Raad van Toezicht

Voorzitter:

Dr. Jurenne D. Hooi is tot 1 april 2018 directeurbestuurder van MaDi in Amsterdam en is de grondlegger van de Klantgedreven Dienstverlening bij MaDi en de succesvolle methodiek ‘Pop Up Your Life !‘. Ze is een generalist met een brede ervaring in management, innovatie en onderzoek. Ze staat bekend als een teamplayer, verbinder en een bouwer met een groot netwerk. Daarnaast heeft ze een heldere kijk en analyse op complexe vraagstukken en biedt hiervoor praktische oplossingen. In haar werk is ze prestatiegericht en komt ze met oplossingen, waarbij ze de politieke- en bestuurlijke verhoudingen niet uit het oog verliest. Regelmatig spreekt ze in het openbaar en weet ze haar publiek te boeien door haar enthousiaste houding en inhoudelijke kwaliteit.

Benoemd: 2018, eerste benoemingstermijn van 4 jaar

 

Leden Raad van Toezicht:

Don Olthof (1957) is cultuurpsycholoog en is programmavoorzitter Zinnige Zorg GGZ bij het Zorginstituut Nederland. Tot 2017 was hij jarenlang bestuursvoorzitter van IrisZorg, een instelling voor GGZ/verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Gelderland en Overijssel. Vanuit deze functie bekleedde hij diverse regionale en landelijke functies zoals het voorzitterschap van stichting SPON (instituut voor postdoctorale opleidingen voor gezondheids-, klinische psychologen en psychotherapeuten aan de Radboud Universiteit Nijmegen) en van Stichting Resultaten Scoren, landelijk kenniscentrum voor de verslavingskunde. Hij is voorzitter van de Stichting TOP Opleidingsplaatsen en docent bij de Master in Addiction Medicine (MIAM).

Benoemd: 2018, eerste benoemingstermijn van 4 jaar


Theo de Kool (1964) is bedrijfseconoom en registeraccountant. Hij woont sinds 1994 op Aruba en heeft daar verschillende financiële management functies vervuld. Hij is onder andere Chief Financial Officer geweest van de Aruba Airport Authority N.V. en Interim Controller van het Uitvoeringsorgaan Algemene Ziektekostenverzekering. Hij is sinds 2010 lid van de Raad van Bestuur van het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal op Aruba, belast met de portefeuille Bedrijfsvoering. Vanuit die functie is hij mede-initiatiefnemer van diverse projecten voor betere integratie van de zorgketen, zoals het opzetten van transmurale diabeteszorg en een traject voor het harmoniseren van de informatiesystemen in de Arubaanse zorg om het delen van patiënteninformatie mogelijk te maken. Hij is oplossingsgericht, pragmatisch en integer, met bijzondere aandacht voor het waarborgen van good governance in een maatschappelijke organisatie in een kleinschalige samenleving.

Benoemd: 2018, eerste benoemingstermijn van 4 jaar