News

Jaarverslag 2021 Raad van Toezicht

26 April 2022

De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij MHC. We adviseren en zijn de werkgever van de directeur-bestuurder. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden staan in de statuten en zijn verder uitgewerkt in een aantal reglementen.

Dutch Caribbean Collaboration in Mental Health

29 October 2021

“Together we are stronger”: Mental Health collaboration between all Dutch Caribbean islands Oranjestad – On October 29, the four mental health care organizations from all 6 islands in the Caribbean part of the Kingdom will sign a cooperation agreement to improve the quality of mental health care for the Caribbean community. These are Respaldo on

World Mental Health Day

10 October 2021

Mental Health Caribbean wil vandaag, op 10 oktober, de Dag van Psychische Gezondheid (World Mental Health Day), stil staan bij de impact die de pandemie op de geestelijke gezondheid van de gemeenschap gehad heeft.

Cursus ‘Mental Health First Aid’ deze week van start op Bonaire

03 August 2021

Op 6 augustus aanstaande begint de cursus ‘Mental Health First Aid’ (Eerste hulp bij psychische ongevallen) op Bonaire. Mental Health First Aid (MHFA) is een internationaal erkende, interactieve cursus waarin deelnemers leren hoe ze het gesprek aan kunnen gaan met kinderen en volwassene met psychische problemen of die deze problemen aan het ontwikkelen zijn. Organisatie

Kiko ta EMDR?

16 June 2021

‘What is EMDR?’ In order to answer this question clearly and visually, our therapists have made a video in #Papiamentu in collaboration with Raytormedia.nl, subtitled in Dutch. The video in Papiamentu can be seen below and on our Youtube channel.  

e-Health gelanceerd op de BES

26 March 2021

CARIBISCH NEDERLAND – Afgelopen week is het gebruik van e-Health gelanceerd bij Mental Health Caribbean. e-Health is het gebruik van internet en digitale middelen om de behandeling van cliënten te ondersteunen. Hiermee overstijgt het de grenzen van de eilanden en kunnen cliënten specialistische zorg krijgen, ongeacht op welke eiland ze wonen. Een gedeelte van het