Opening MHC Sint Eustatius

17 januari 2020

Oranjestad – Op woensdag 15 januari is het nieuwe gebouw van Mental Health Caribbean (MHC) op St. Eustatius in aanwezigheid van de St. Eustatius Healthcare Foundation, ketenpartners en collega’s geopend. MHC is verhuisd van de locatie op Rosemary Lane naar een nieuw gebouw in Bay Brow. De nieuwe locatie is aanzienlijk kleiner. Dit is in lijn met de algemene trend van MHC om over te schakelen van zorgperspectief naar meer behandelperspectief. “Behandeling is in de loop der jaren steeds belangrijker geworden naast zorgactiviteiten. Wij geloven dat deze trend gunstig kan zijn voor het destigmatiseren en de normalisatie van geestelijke gezondheidsproblemen”, aldus MHC-eilandmanager Jacco Vaders,.
MHC maakt een bewuste keuze zich meer te concentreren op kernactiviteiten en te investeren in de kwaliteit van personeel. “Het bieden van ambulante geestelijke gezondheidszorg voor herstel van psychiatrische patienten is de kernactiviteit van MHC”, zei Jacco Vaders tijdens zijn openingstoespraak. De heer Gerard Berkel, directeur van St. Eustatius Healthcare Foundation (SEHCF), benadrukte in zijn toespraak de intentie om de uitstekende samenwerking tussen MHC en SEHCF voort te blijven zetten.

Het openingslint werd doorgeknipt door Jetty Constansia, senior sociaal psychiatrisch verpleegkundige en zorgcoördinator op St. Eustatius samen met directeur-bestuurder Erik Jansen.