Update GGZ Jeugd

14 juli 2016

Vught 14 juli 2016 – Afgelopen juni is de SVP-CN met een aantal ketenpartners uit Nederland en de BES samengekomen om de contouren van de jeugdvoorziening vorm te geven.

Belangrijke conclusies zijn:

–       We zijn al gestart met ambulante jeugdGGZ op de BES en we gaan dat versterken
–       Parallel aan de versterking van de ambulante jeugdGGZ werken we aan de voorbereidingen van de residentiële jeugdvoorziening. Dit in intensieve samenwerking met alle ketenpartners jeugd op de BES
–       Ook maken we gebruik van de expertise van Karakter, een expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland
–       De planning is vooralsnog dat de voorziening met 8 bedden operationeel zal zijn op 1 september 2017. Dit geeft ons nu een jaar om het ambulante werken te versterken en de vorm van de voorziening af te stemmen op de behoeften in CN. Vervolgens gaan we gefaseerd uitbreiden naar 16 bedden
–       Doel is dat uiteindelijk een minimale residentiële voorziening nodig is en jongeren zo veel mogelijk thuis in behandeling kunnen zijn
–       Kernkwaliteiten die we in ons personeel zoeken zijn in ieder geval passie, plezier, creativiteit en flexibiliteit

Deze keuze voor versterken van ambulante GGZ jeugd maakt dat we zoeken naar mensen die zowel ambulant als residentieel/klinisch kunnen werken. Zoals eerder afgesproken zullen we de vacatures in het 4e kwartaal met u communiceren.

Op www.svpcn.com blijven we de actuele ontwikkelingen publiceren. Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via de mail op secretariaat.cn@novadic-kentron.nl