SVP-CN wordt Mental Health Caribbean

01 januari 2017

De SVP-CN (Stichting Verslavingszorg & psychiatrie Caribisch Nederland) verandert per 1 januari 2017 van naam. De stichting, die sinds 2010 psychiatrische zorg en verslavingszorg biedt op Bonaire, Saba en Sint Eustatius, krijgt als nieuwe naam Mental Health Caribbean (MHC). De redenen voor deze naamswijziging zijn zowel ideëel als praktisch.

In de eerste plaats legt de naam SVP-CN legt veel nadruk op verslavingszorg. Dit is echter maar één van de taken van onze organisatie. Mental health is een wat ruimer begrip waarbij met name psychisch welbevinden veel meer op de voorgrond staat. Dat geldt zowel voor de lichte als de zwaardere vormen van de zorg en ondersteuning die de MHC biedt. Daarnaast schrikt het thema verslavingszorg sommige cliënten af omdat dit, zeker op relatief kleine eilanden, stigmatiserend kan werken. Ten slotte zien wij verslaving als een psychisch ziektebeeld, de term Mental health past daar uitstekend bij.

Van meer praktische aard zijn zowel de nauwe samenwerking met andere eilanden en landen binnen de Caribische regio als het feit dat men op de Bovenwinden Engels spreekt. De nieuwe naam Mental Health Caribbean is een betere naam om internationaal uit te dragen en sluit beter aan bij de spreektaal dan een Nederlandstalige naam.

Voor de herkenbaarheid en om financiële redenen is er voor gekozen om met de huisstijl van de MHC zo veel als mogelijk aan te sluiten bij de bestaande huisstijl van de SVP-CN. Dit betekent ook dat het nieuwe logo vele gelijkenissen heeft met het bestaande logo.