Samenwerking MHC en Bon Bida

17 juli 2018

Stichting Mental Health Caribbean en Gezondheidscentrum Bon Bida Bonaire zijn trots een samenwerkingsovereenkomst te hebben getekend, waarbij er door beide partijen nauw wordt samengewerkt om de zorg voor de patiënten te optimaliseren op het gebied van psychologische begeleiding bij lichamelijke klachten.

MHC

Mental Health Caribbean (MHC), voorheen SVP-CN, verzorgt de geestelijke gezondheidszorg op Caribisch Nederland voor jong en oud. De aard van de problematiek kan variëren van licht enkelvoudig tot zwaar en complex. We werken vooral ambulant in intensieve samenwerking met zowel verwijzers en ketenpartners als met het informeel steunsysteem van cliënten.

Op Bonaire is de mogelijkheid om woonbegeleiding aan te bieden (Sentro Nos Perseveransia), die is gericht op maatschappelijk herstel, zodat de clienten, ondanks tijdelijke of permanente beperkingen, naar tevrededenheid kunnen functioneren in de omgeving van hun keuze.

Sinds de start in 2012 is MHC in ontwikkeling. Zo is dit jaar op Bonaire een behandelcentrum voor kinderen en jeugdigen geopend, zijn wij ons steeds meer aan het ontwikkelen naar een allround GGZ-instelling én hebben we onlangs het keurmerk F-ACT ontvangen met het predicaat ‘optimale implementatie’. Een prestatie waar we erg trots op zijn.

Gezondheidscentrum Bon Bida Bonaire

Bon Bida Bonaire is een multidisciplinair gezondheidscentrum waar mensen komen die willen of moeten werken aan de gezondheid. Dit kan variëren van een relatief eenvoudige klacht welke monodisciplinair kan worden aangepakt, tot complexe problematiek waarbij een multidisciplinaire aanpak essentieel is. Binnen het gezondheidscentrum zijn de volgende disciplines gevestigd: een fysiotherapiepraktijk (BonFysio), een diëtist, logopedist, maatschappelijk werker, leefstijlcoach, mental coach, bedrijfsarts en sinds recentelijk ook een psycholoog. De samenwerking met MHC is derhalve een grote aanwinst in de behandeling van de problematiek welke ook een psychische aanpak vereist. Het doel van Gezondheidscentrum Bon Bida Bonaire om laagdrempelige en effectieve en duurzame zorg te leveren wordt hierdoor nog sterker verankerd.

Klik hier voor het artikel in de extra over de samenwerking.