Opleiding tot GZ-psycholoog ook in de voormalige Nederlandse Antillen!

19 april 2019

Op 10 april tekenden bestuurders Marrik Van Rozendaal van RINO Zuid en Erik Jansen van Mental Health Caribbean een intentieverklaring en samenwerkingsovereenkomst waarin de partijen hun krachten bundelen om ook GZ-psychologen in de Caribische regio van het Koninkrijk der Nederlanden op te leiden. Beide partijen doen een voorinvestering in de ontwikkeling van de opleiding en hopen in november te kunnen starten, mits er dan voldoende financiële middelen zijn. Dit is een mooie stap in een verdere professionalisering van de geestelijke gezondheidszorg voor Caribisch Nederland en een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen en Nederland.
https://rinozuid.nl/nieuws/i2007/opleiding-tot-gz-psycholoog-ook-in-de-voormalige-nederlandse-antillen