Onderzoek Alcohol en Drugs 2016

14 april 2016

Kralendijk 14-04-2016 –

Vanaf maandag 18 april 2016 wordt een eilandelijk onderzoek georganiseerd naar alcohol en drugsgebruik onder de jeugd op Bonaire. Het onderzoek is nodig om inzicht te krijgen in het gebruik van deze genotmiddelen onder deze doelgroep. Met de informatie uit het onderzoek kunnen gerichter programma’s en campagnes ontwikkeld worden, om te voorkomen dat jongeren alcohol of drugs gaan gebruiken. Het onderzoek zal plaatsvinden op de Scholengemeenschap Bonaire.
Alcohol en drugsgebruik onder jongeren vormt een serieuze bedreiging voor onze jeugd. Op latere leeftijd kan het gebruik van alcohol en drugs ernstige fysieke, maar ook emotionele gezondheidsproblemen veroorzaken. Het “Onderzoek Alcohol en Drugs 2016” is het eerste specifieke onderzoek naar alcohol en drugsgebruik onder de jongeren op Bonaire. Dit onderzoek is een verdieping op de eerdere gedane Youth Health Study in 2013.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door Stichting Verslavingszorg en Psychiatrie in samenwerking en opdracht van de afdeling Publieke Gezondheidszorg (GGD) van het Openbaar Lichaam Bonaire. Een gespecialiseerd team zal alle klassen langsgaan met een vragenlijst. Deze vragenlijst zal klassikaal worden afgenomen onderbegeleiding van een professional uit het team.
De afdeling Publieke Gezondheidszorg (GGD) van het Openbaar Lichaam Bonaire en Stichting Verslavingszorg en Psychiatrie willen de Scholengemeenschap Bonaire en vooral alle ouders en jongeren die betrokken zijn bij het onderzoek en hun medewerking verlenen van harte bedanken!