Nieuwe campagne voor huiselijk geweld gelanceerd in St. Eustatius

06 december 2019

Vertaald van The Daily Herald, 01 december 2019 – English below –

ST. EUSTATIUS – Een grote menigte was aanwezig voor de officiële lancering van een nieuwe campagne voor huiselijk geweld georganiseerd door de afdeling voor sociale ondersteuning bij Openbaar Lichaam St. Eustatius. Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen werd maandag geopend met een Women’s Expo. Het thema voor de campagne is “Niets doen is geen optie.”

Slachtofferhulp, Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), Mental Health Caribbean (MHC), Jeugdzorg Caribisch Nederland (JGCN) en sociale ondersteuning waren allemaal aanwezig bij Mike van Putten Jeugdcentrum/ Lions Den tijdens de expo, die mogelijk werd gemaakt met de steun van het Openbaar Lichaam en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Veel standhouders verkochten eten, drinken, scrubs, kunst en andere items. De nacht bevatte ook weggeefacties van Slachtofferhulp en Schadefonds CN.

Jacco Vaders, eilandmanager MHC voor Saba en Statia, zei dat de MHC organisatie, die geestelijke gezondheidszorg biedt aan kinderen en volwassenen, erg blij is dat het erbij betrokken is, omdat huiselijk geweld wereldwijd een enorm probleem is.

“Als je langdurig lijdt aan huiselijk geweld, ongeacht in welke leeftijdsgroep je zit, kun je uiteindelijk een psychische stoornis ontwikkelen. Als u een psychische stoornis heeft – bijvoorbeeld omdat u lijdt aan huiselijk geweld – kunnen wij u bij de organisatie helpen”, vertelt Vaders. De MHC-staf omvat een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een maatschappelijk werker en een psycholoog, en als dat nodig is, kan een psychiater worden bezocht, evenals een arts.

Er waren verschillende uitvoeringen, waaronder een ontroerende dramatisering door de Simon Doncker Club van de St. Eustatius Historical Foundation onder leiding van Misha Spanner waarin een man dagelijks zijn vrouw misbruikte. De voorstelling had iedereen die aanwezig was in de ban, vooral de jonge kinderen in het publiek.

-English- Adapted from the Daily Herald, 01 december 2019

ST. EUSTATIUS–A large crowd turned out for the official launching of a new domestic violence campaign organised by the public entity of St. Eustatius’ Department of Social Support. International Day for the Elimination of Violence Against Women was observed Monday with a Women’s Expo. The theme for the campaign is “Doing Nothing Isn’t An Option.”

Victim Support, Caribbean Netherlands Police Force KPCN, Mental Health Caribbean (MHC), Youth Care Caribbean Netherlands JGCN and Social Support were all on hand at Mike van Putten Youth Centre/Lions’ Den during the expo, which was made possible with the support of the public entity and the Ministry of Public Health, Welfare and Sport.

Many booth-holders sold food, drinks, scrubs, art and other items. The night also featured giveaways from the Victims Assistance Office and Violent Crimes Damage Fund.

MHC’s island manager for Saba and Statia Jacco Vaders said the organisation, which provides mental healthcare to children and adults, is “very happy” that it is involved, because domestic violence is a “huge” problem worldwide.

“If you are suffering from domestic violence for a long period of time, no matter what age group you are in you eventually can develop a mental disorder. If you have a mental disorder – for instance, because you are suffering from domestic violence – we at the organisation can help you,” Vaders said.

The MHC staff includes a community nurse, a social worker and a psychologist, and if the need arises a psychiatrist can be visited as well as a medical doctor.

There were several performances, including a moving dramatization by the St. Eustatius Historical Foundation’s Simon Doncker Club under the leadership of Misha Spanner that featured a husband abusing his wife on a daily basis. The performance had everyone in attendance enthralled, especially the young children in the audience.