Nieuw rapport over verslaving in Amerika

07 oktober 2016

Afgelopen week is door het departement van Health & Human Services een rapport uitgebracht over de situatie rondom drugs- en alcoholverslaving in de Verenigde Staten. Meer dan ooit lijkt een drastische verandering gewenst van de huidige omgang van verslaving. De schatting is dat een op de zeven Amerikanen ooit in zijn/haar leven aan een verslaving zal lijden. Op dit moment wordt verslaving vooral bestreden als een ernstige misdaad en krijgt nog geen 10 procent van degenen die verslaafd zijn een adequate behandeling.

“Facing Addiction in America: The Surgeon General’s Report on Alcohol, Drugs, and Health” is voor de VS een opmerkelijk rapport. Het is de eerste in een reeks rapporten waarmee men probeert de publieke opinie over middelen misbruik en verslaving te veranderen, en meer in te zetten op preventie en behandeling.

In het rapport gaat men in op de opties die er zijn om de 27 miljoen (drugs)verslaafde Amerikanen te voorzien van goede zorg, die ook gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. In deze visie sluit men aan bij de belonende effecten die drugs- en alcohol hebben op het brein en dat vooral cognitieve gedragstherapie, CRA en medicatie de meeste evidentie hebben. Vooral het feit dat men verslaving als een ‘ziekte’ beschouwt, is nieuw voor het ministerie. Op dit moment ontbreekt het in de VS echter aan goede behandelvoorzieningen. Slechts tien procent komt uiteindelijk in behandeling. Deze ‘treatment gap’ komt deels door het ontbreken van een dekkende ziektekostenverzekering, schaamte en stigma, onvoldoende screening op verslavingsproblematiek en ontkenning.

De secretaris-generaal (dr. V. Murthy) die het rapport heeft uitgebracht, stelt dat we verslaving moeten vergelijken met een chronische ziekte, net als hoge bloeddruk en diabetes: ‘We zouden het nooit goed vinden als maar een op de tien mensen met kanker of diabetes een behandeling krijgt’, aldus Murthy. Hij vindt dat dokters beter moeten worden opgeleid in hoe ze verslavingen moeten herkennen en behandelen. Ook vindt Murthy dat het beeld dat veel mensen hebben van verslaving moet veranderen. ‘Al veel te lang hebben we verslaving gezien als een morele tekortkoming. Dit stigma zorgt voor extra schaamte bij mensen die worstelden met een verslaving, waardoor ze er minder snel voor uitkomen en minder snel hulp zoeken’, zegt hij in het rapport.

Door de ‘verouderde’ visie op verslaving en de beperkte middelen ten behoeve van ‘harm reduction’ is de impact van verslaving – zeker in verarmde delen van de grote steden – enorm. Iedere 19 minuten sterft een Amerikaan door een overdosis van opiaten of heroïne. De economische schade die drugs- en alcoholmisbruik en -afhankelijkheid veroorzaken, in de VS wordt geschat op $ 442 miljard per jaar.

klik hier voor een link naar het onderzoek.