MHC zoekt twee leden Raad van Toezicht

22 november 2017

Mental Health Caribbean (MHC) is statutair opgericht in 2012 te Bonaire en heeft als founding father Novadic Kentron (een gespecialiseerde verslavingszorginstelling in Noord-Brabant, Nederland). De oorspronkelijke doelstelling van MHC was de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de verslavingszorg en psychiatrie in onderlinge samenhang op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Op verzoek van het Zorgverzekeringskantoor BES is de doelstelling verbreed tot het verzorgen van het gehele palet van geestelijke gezondheidszorg en de doorontwikkeling van MHC naar een allround GGZ-organisatie. De Raad van Toezicht heeft op advies van de Governance Commissie van NK besloten een structuurwijziging door te voeren, waarbij de stichtingen MHC en NK ‘nevengeschikt’ gaan opereren. Dit houdt in dat de bestaande personele unie van de RvB en de RvT van beide stichtingen wordt opgeheven. Voor MHC zal er een volledig nieuwe Raad van Toezicht worden ingericht bestaande uit een voorzitter en twee leden. Er wordt gestreefd naar afronding van de ontvlechting per 1 maart 2018.

Het betreft een geheel nieuwe raad waarvan minimaal één van de functies vervuld zal worden door iemand woonachtig in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius of Saba) of op een van de andere Caribische eilanden behorend tot het Koninkrijk der Nederlanden. Voor de nieuwe Raad van Toezicht is MHC op zoek naar

Twee leden Raad van Toezicht
Specifieke kenmerken van de leden van de Raad van Toezicht
De beoogde voorzitter en de beoogde leden weten één of meer van de gevraagde disciplines en deskundigheidsgebieden in ieder geval te combineren met:

  • visie gericht op de toekomst van de MHC;
  • oog te hebben voor de maatschappelijke veranderingen waaraan toezicht op zorginstellingen in het Koninkrijk onderhevig is;
  • een expliciet financieel profiel;
  • een zorginhoudelijk profiel of ten minste aantoonbare werkervaring in de (geestelijke) gezondheidszorg;
  • innovatief denken (vanuit het perspectief van de nieuwe technologische ontwikkelingen);
  • een strategisch denken met een faire doch constructief-kritische opstelling naar de directeur/bestuurder

Meer informatie over deze vacature en de mogelijkheid om te solliciteren, vindt u via de link:

https://www.nationaalregister.nl/vacatures/twee-leden-raad-van-toezicht-mental-health-caribbean-te-bonaire#.WhVtrnl1qM8

Klik voor meer informatie op de knop het ‘Profiel downloaden’. Kandidaten woonachtig in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius of Saba) of op een van de andere Caribische eilanden behorend tot het Koninkrijk der Nederlanden, kunnen bij het verplichte veld postcode op het sollicitatieformulier invullen: 1234 AB