MHC participeert in Talent Ontwikkel Programma (TOP)

04 juli 2017

Het nieuwe initiatief van Talent Ontwikkel Programma (TOP) om jonge professionals met Caribische roots naar Bonaire te halen voor een trainingsprogramma heeft weerklank gevonden bij zeker negen werkgevers. Zij tekenden vorige week een intentieverklaring. TOP is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het begon vorig jaar met een programma voor twaalf jonge talenten die al op Bonaire werken voor een overheidsinstelling. Die kregen training en begeleiding om hun kennis en kansen op het eiland zelf verder te kunnen ontwikkelen. Nu krijgen ook Caribische talenten in Nederland de kans om via een trainingsprogramma op Bonaire te gaan werken.

Het Openbaar Lichaam Bonaire, Bonaire Holding Maatschappij, Tourism Corporation Bonaire, Fundashon Mariadal, luchthaven BIA, Bonlab, Mental Health Caribbean en Selibon kregen op de bijeenkomst vorige week informatie en tekenden na afloop met BZK voor de bereidheid om de jonge talenten een plek voor een werk- en leertraject te geven. De komende weken worden de kandidaten geselecteerd. Het traineeship duurt twee jaar. De eerste groep start op 8 september. In die maand start ook de tweede editie van het programma voor lokale talenten.