MHC en Karakter gaan samenwerken voor betere zorg op Caribisch Nederland

21 juni 2017

Afgelopen week heeft Mental Health Caribbean (MHC)een samenwerkingsovereenkomst getekend met stichting Karakter in Nederland. Karakter is een organisatie die gespecialiseerd is in kinder- en jeugdpsychiatrie en kan vanuit de hoedanigheid hoogwaardige diagnostiek en behandeling aanbieden aan kinderen en jongeren met ernstige en vaak meervoudige psychiatrische problemen.

MHC is op dit moment, in opdracht van het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland, bezig de psychiatrische zorg – en behandeling voor kinderen en jeugdigen op Bonaire, Saba en St. Eustatius te organiseren. Dit wordt met name ambulant uitgevoerd, echter onderdeel hiervan is ook een klinische behandelsetting op Bonaire die medio januari 2018 operationeel zal zijn.

De samenwerkingsactiviteiten richten zich met name op het uitwisselen en delen van expertise en kennis en het opleiden en trainen van medewerkers die bij MHC (gaan) werken. Daarnaast zal in die gevallen dat een eventuele uitplaatsing van jongeren van Caribisch Nederland noodzakelijk is voor specifieke behandeling  er opname plaats zal vinden bij Karakter.

Op bijgaande foto ziet u de formele ondertekening van de samenwerking door de voorzitter van de Raad van Bestuur van stichting Karakter, mevrouw Bertine Lahuis en Erik Jansen, directeur van MHC