MHC ontvangt het keurmerk F-ACT en is vooralsnog de enige en eerste organisatie binnen het Koninkrijk der Nederlanden die deze ontvangt met als predicaat “optimale implementatie”!

17 januari 2018

MHC is de organisatie die de psychiatrische – en verslavingszorg organiseert en uitvoert op Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en St. Eustatius). Dit doen we in opdracht van het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland (ZVK).

Net voor de kerst bereikte ons het bericht dat MHC de eerste en vooralsnog enige organisatie is in het Koninkrijk der Nederlanden die, naar aanleiding van de hernieuwde audit, het F-ACT keurmerk heeft behaald met als predicaat “optimale implementatie”. Hier zijn we natuurlijk supertrots op!

Erik Jansen, directeur van MHC:

“Het is bijzonder dat MHC deze certificering met “optimale implementatie” krijgt. Dit zou een inspiratie moeten of kunnen zijn voor beleidsmakers en zorgaanbieders uit andere landen van het Koninkrijk (inclusief Nederland) hoe zorg te organiseren voor patiënten met een psychiatrisch ziektebeeld of verslaving”.

Zorg in de vertrouwde omgeving

Werken vanuit de F-ACT methode betekent dat mensen met (chronische) verslavingsproblematiek of psychiatrische ziektebeeld in hun vertrouwde omgeving behandeling en begeleiding krijgt van MHC. Het F-ACT team zoekt daarbij uitdrukkelijk het contact met familie en naasten van de cliënt. Ook ondersteunt het team de cliënt om weer mee te doen in de maatschappij en leert de cliënt hoe om te gaan met zijn ziekte.

Middels deze methodiek probeert MHC zoveel mogelijk te voorkomen dat cliënten opgenomen moeten worden op een PAAZ afdeling of een psychiatrische instelling zoals bijv. Capriles op Curaçao.

F-ACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. In een F-ACT team werken verschillende hulpverleners samen. Het F-ACT team Bonaire bestaat uit een multidisciplinair team van professionals met bijvoorbeeld psychiaters, psychologen, hulpverleners op het gebied van werk en inkomen, psychiatrisch verpleegkundigen en forensisch casemanagers.

De cliënt centraal

Het behalen van de F-ACT keurmerk ging niet vanzelf. De MHC medewerkers hebben hard moeten werken om kwalitatieve zorg te blijven bieden om de certificering weer te behalen. Op Bonaire moeten de medewerkers letterlijk “roeien met de riemen die er zijn” en zeer creatief zijn om aan de in Europa opgestelde criteria te voldoen.

De F-ACT audit zorgt ervoor dat we inzicht krijgen in de ontwikkelingen die we als team doormaken. De aanbevelingen om de zorg nog beter te maken houden ons scherp. Een belangrijke doel blijft: de cliënt staat centraal!

Het F-ACT keurmerk

Voor de F-ACT audit zijn er vanuit de Nederlandse certificeringsorganisatie (CCAF) twee auditoren naar Bonaire gekomen om het team op een aantal vastgestelde criteria te toetsen.

Het F-ACT keurmerk is een Europese standaard die ook wereldwijd steeds meer gebruikt wordt om aan te geven dat organisaties werken conform de laatste wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten. Het doel van de toetsing is dat we de best mogelijke zorg voor onze cliënten bieden.

Een F-ACT keurmerk betekent voor MHC dat wij voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens de gestelde F-ACT criteria. Een team dat volgens het F-ACT model werkt is volgens onderzoek bewezen een team dat betere uitkomsten boekt met betrekking tot behandeling en begeleiding van psychiatrische en verslaafde cliënten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Erik Jansen, directeur; CN (+599)7961009 / NL (+31)622517465, erik.jansen@mentalhealthcaribbean.com

Marcelino Mauricio, manager Bonaire; CN (+599)7961011, marcelino.mauricio@mentalhealthcaribbean.com