Mental Health Caribbean (MHC) en Novadic-Kentron per 1 maart 2018 bestuurlijk ontvlochten

02 maart 2018

Per 1 maart 2018 is stichting Mental Health Caribbean (MHC) bestuurlijk volledig onafhankelijk van Novadic-Kentron (NK). NK was een aantal jaar geleden de trotse “founding father” van MHC – toen nog onder de naam SVP-CN (Stichting Verslavingszorg & Psychiatrie Caribisch Nederland) – die op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba zorg verleent aan cliënten die ondersteuning nodig hebben bij psychiatrische en verslavingsproblematiek. Tot op heden gaf stichting NK vorm aan het bestuur en de Raad van Toezicht van MHC, maar per 1 maart 2018 is de personele unie op bestuur- en toezichtniveau ontvlochten. Nu MHC zich heeft ontwikkeld tot een succesvolle en professionele organisatie, is zelfstandige aansturing een logische vervolgstap.

Hiertoe is een nieuwe Raad van Toezicht (RvT) benoemd. De rol van voorzitter RvT is ingevuld door mevrouw Jurenne Hooi. De heren Theo de Kool en Don Olthof zijn toegetreden als lid van de RvT.

Jurenne Hooi kwam op haar negentiende vanuit Curaçao naar Nederland. Nadat ze promoveerde op hart- en vaatziekten in Maastricht, was zij van 2005 tot maart 2018 werkzaam als directeur-bestuurder bij Stichting MADI in Amsterdam. Momenteel is Jurenne Hooi actief bezig met armoedebestrijding en adviseert zij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij projecten in het Caribisch gebied.

Theo de Kool is registeraccountant en woont en werkt al jaren op Aruba. Momenteel is hij lid van de Raad van Bestuur van het Dr. Horacio E. Oduber hospitaal op Aruba. Don Olthof heeft jarenlang gewerkt bij verslavingsinstelling Iriszorg, de laatste jaren als voorzitter Raad van Bestuur. Don Olthof werkt momenteel voor het Nederlandse Zorginstituut.

De nieuwe RvT van stichting MHC heeft een directeur-bestuurder benoemd in de persoon van Erik Jansen. Erik is al sinds 2012 als directeur werkzaam bij MHC en haar rechtsvoorganger SVP-CN.

MHC en NK blijven intensief samenwerken. In een samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat beide stichtingen nog zeker vier jaar blijven samenwerken om elkaars kennis en kunde te versterken.

Walther Tibosch, bestuurder bij NK : “NK laat met gepaste trots haar ‘’dochter’’ MHC los. MHC heeft aangetoond bestuurlijk volledig onafhankelijk verder te kunnen.

Erik Jansen, de nieuwe directeur-Bestuurder: “De innige en constructieve samenwerking die er altijd is geweest tussen MHC en NK, heeft er mede voor gezorgd dat MHC zich heeft kunnen ontwikkelen tot een professionele organisatie met een stevig fundament. Wij zijn blij met de verdere samenwerking met NK en zijn er van overtuigd dat die ook in de toekomst synergie en meerwaarde op zal leveren voor beide organisaties.”

Klik hier voor de Raad van Toezicht