Mental Health Caribbean en TPSC slaan de handen ineen

19 mei 2017

Mental Health Caribbean en TPSC slaan de handen ineen om risico’s en trends inzichtelijk te maken om zo kwaliteit en veiligheid continu te kunnen verbeteren

Veiligheidsmanagement Systeem MHC

TPSC biedt MHC een online platform, TPSC Cloud™, waarop het Veiligheidsmanagement Systeem (VMS) wordt vormgegeven. Het VMS bestaat uit verschillende TPSC Cloud™ applicaties die gegevens rondom kwaliteit en procesafwijkingen registreren. Middels verbeteracties vindt opvolging en verbetering plaats. Het initiële VMS van MHC, bestaat uit een 4 TPSC Cloud™ applicaties:

  • Incident Management: De Incident Management applicatie biedt de complete oplossing voor online registratie, toetsing en analyse van patiënt-gerelateerde incidenten. 
  • Klachten Manager™: Middels de Klachten Manager™ wordt de administratieve afhandeling van een klacht volledig geautomatiseerd. De Klachten Manager™ helpt tevens bij het bewaken van het wettelijk vastgestelde termijn van 6 weken waarin klachten afgehandeld dienen te worden.
  • Document Management: Het Document Management Systeem maakt het voor MHC mogelijk om documenten, zoals protocollen, werkinstructies, richtlijnen, beleidsdocumenten, procedures, reglementen en andere informatieve documenten centraal te beheren en binnen de organisatie beschikbaar te stellen. 
  • Helpdesk Tickets: Helpdesk Tickets is een maatwerk applicatie die MHC-medewerkers centraal toegang geeft tot diverse ondersteunende diensten in de organisatie. Door het invullen van een meldformulier wordt een geconstateerd probleem doorgegeven aan bijvoorbeeld de facilitaire dienst, ICT of andere ondersteunende dienst. De workflow ondersteunt de medewerkers in de afhandeling van het gemelde probleem en het informeren van de melder m.b.t. de voortgang.  

Bron:https://www.patientsafety.com/nl/nieuws/nieuwe-tpsc-klant-mental-health-caribbean