Jaarverslag 2019

10 juli 2020

Het jaar 2019 heeft vooral in het teken gestaan van consolidatie en verdere professionalisering. We zijn met zijn allen bezig geweest om inhoud en toegevoegde waarde te geven aan de structuren en werkwijzen. Veelal ook aan onze kernwaarden en in de samenwerken in de keten. Lees in onze jaarverslag 2019 meer over deze ontwikkelingen en verscheidene andere.

Toch is het onwerkelijk om te schrijven over het wel en wee van MHC over 2019 in een tijd waarin de wereld op zijn kop staat. Er is inmiddels een nieuwe werkelijkheid ontstaan en organisaties worden geconfronteerd met maatregelen en gevolgen in verband met de COVID-19 crisis. Aan het eind van het jaarverslag lichten we daar een klein stuk over toe.