Jaarverslag 2015

13 juli 2016

Vught, 13 juli 2016 

2015 was het vierde jaar in het bestaan van de SVP-CN. De SVP-CN ontwikkelt zich steeds meer tot een allround GGZ-organisatie. In afstemming met de ketenpartners en in opdracht van het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland (ZVK), proberen we om de keten van zorg die patiënten/cliënten van Caribisch Nederland nodig hebben zo goed mogelijk met elkaar te organiseren. Belangrijk hierbij is dat psychiatrie en verslaving uit de taboesfeer komen..

De SVP-CN is als organisatie de afgelopen jaren sterk gegroeid en zal de komende jaren ook nog doorgroeien. De pioniersfase is voorbij ook al komen de komende jaren weer allerlei nieuwe ontwikkelingen op ons af. Belangrijk is dat we de interne organisatie gaan versterken, een passend scholingsbeleid ontwikkelen, processen stroomlijnen en procedures gaan vaststellen. Het inspectiebezoek van IGZ in 2015 en hun adviezen en aanwijzingen helpen hier zeker bij.

Het hele jaarverslag 2015 kunt u hier bekijken. Mochten er naar aanleiding van het verslag vragen of opmerkingen zijn, dan vernemen wij dit graag.