Het werk van het MHC F-ACT team was inspirerend voorbeeld op congres in Utrecht

09 oktober 2018

Op 20 september was MHC vertegenwoordigd op het F-ACT congres ‘Oogsten uit de proeftuinen van nieuwe pioniers’ in Utrecht. Er bleek in Europees Nederland veel belangstelling voor de wijze waarop het F-ACT team op Bonaire werkt. De presentatie die we daarover hebben verzorgd werd goed ontvangen. Ook in de wandelgangen hebben we veel belangstelling ervaren voor de voordelen van de ‘no-nonsense’ werkwijze op Bonaire: de laagdrempeligheid voor cliënten en hun naasten, het gemak waarmee hulpverleners met elkaar samenwerken en de voorkeur om generalistisch werkend gewoon te ‘doen wat nodig is’ om cliënten weer zo goed mogelijk regie over hun leven te laten nemen. Aanleiding voor onze presentatie was de hercertificering van ons F-ACT team met het predikaat ‘optimale implementatie’ en het verschijnen van een artikel over MHC in het Tijdschrift voor Psychiatrie. Het belangrijkste onderwerp was de vraag wat Europees Nederland kan leren van de outreachende, systeem- en wijkgerichte aanpak op Bonaire. In Europees Nederland is zoveel belangstelling voor deze aanpak dat de mogelijkheden voor een werkbezoek aan Bonaire worden onderzocht.