FACT-team Stichting Verslavingszorg en Psychiatrie Caribisch Nederland heeft keurmerk ontvangen

25 juni 2014

Het FACT-team Bonaire van de SVP-CN heeft het keurmerk FACT ontvangen van de Stichting Centrum Certificering ACT en FACT (CCAF)

De Stichting Verslavingszorg en Psychiatrie Caribisch Nederland (SVP-CN) biedt hulp, ondersteuning en behandeling aan mensen met een verslaving of psychiatrische problemen op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De SVP-CN is een onderdeel van de Novadic-Kentron Groep, de instelling voor verslavingszorg in Brabant. De SVP-CN werkt nauw samen met lokale professionals. Onderdeel van het behandelaanbod van de SVP-CN is FACT-zorg.

FACT-zorg
Cliënten die door een FACT-team worden behandeld, hebben vaak ernstige psychiatrische problemen en beperkingen op gebieden als maatschappelijk functioneren, wonen en werken. De teams bieden praktische hulp, behandeling en ondersteuning bij hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de zorg op locatie (in de wijk en bij de cliënt thuis), de multidisciplinaire en integrale aanpak van alle problemen en de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele  team in te zetten.

FACT-team gecertificeerd
De Stichting Centrum Certificering ACT en FACT voert jaarlijks ruim 100 audits uit bij ACT- en FACTteams en toetst de kwaliteit in onafhankelijke audits. Goedgekeurde teams worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF (https://ccaf.nl/project/fact-team-bonaire-svp-cn/). In juni 2014 heeft het FACT-team van de SVP-CN het keurmerk ontvangen! Dit betekent dat zij herkenbare en gegarandeerde kwaliteit van zorg leveren en goede uitkomsten boeken. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familievertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.