Cursus ‘Mental Health First Aid’ deze week van start op Bonaire

03 augustus 2021

Op 6 augustus aanstaande begint de cursus ‘Mental Health First Aid’ (Eerste hulp bij psychische ongevallen) op Bonaire. Mental Health First Aid (MHFA) is een internationaal erkende, interactieve cursus waarin deelnemers leren hoe ze het gesprek aan kunnen gaan met kinderen en volwassene met psychische problemen of die deze problemen aan het ontwikkelen zijn. Organisatie Mental Health Caribbean heeft deze cursus naar de BES gehaald, omdat er een grote behoefte is aan praktisch toepasbare kennis over psychische stoornissen en verward gedrag.

Wanneer iemand flauwvalt of zich bezeert, dan weten de meeste mensen welke hulp als eerste te bieden. Dit komt omdat veel mensen basiskennis hebben van eerste hulp bij ongevallen. Maar wat doe je als een medewerker, je kind, een leerling of een vriend plotseling zegt stemmen te horen, dingen te zien die er niet zijn of zegt een einde aan het leven te willen maken? Wanneer zulke uitspraken gedaan worden kom je er met de EHBO-kit niet uit. Hiervoor bestaat de ‘Mental Health First Aid’ cursus.

De cursus vergroot het kennisniveau van de deelnemer en leert hem/haar eerste hulp te bieden bij psychische problemen. Tijdens de cursus, leer je vooral ook vroegtijdig te signaleren. Door vroege ondersteuning te bieden aan mensen die psychische problemen aan het ontwikkelen zijn, kan voorkomen worden dat problemen groter worden. Vanuit uitgebreid wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de deelnemers aan deze cursus, sneller psychische problemen herkennen en steunend gedrag naar een ander vertonen.

In het kader van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) heeft ZonMw een subsidieaanvraag van MHC gehonoreerd. Binnen deze gehonoreerd subsidie bij ZonMw, kan MHC aantal gesubsidieerde plekken voor de cursus aanbieden. De cursus zal door MHFA trainer Zaira Barrientos gegeven worden. De cursus is met succes al op Curaçao geïntroduceerd.

Beperkte plaatsen nog beschikbaar

De cursus zal van start gaan in de maanden augustus en oktober 2021 en duurt 4 weken, elke week met een sessie van een halve dag. Bij deelname hoort een boek en cursusmateriaal. Bij volledige participatie en het behalen van een eindtoets, krijgt u een certificaat en bent u een ‘first responder’ voor de geestelijke gezondheidzorg.

Voor aanmelding kunt u contact opnemen met Christine Alvarez, Christine.Alvarez@mentalhealthcaribbean.com. Voor inhoudelijke vragen over de cursus kunt u contact opnemen met Zaira Barriento, via email: mhfacaribbean@gmail.com of telefoonnummer: +5999-5284878 (ook whatsapp) / +599-6854878.