Centrum voor re-integratie geopend op Bonaire – SVP-CN

18 april 2016

KRALENDIJK, 18 april 2016 – De Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) en stichting Krusada hebben afgelopen week gezamenlijk de officiële opening gevierd van het arbeidsreactiveringscentrum en de resocialisatiewoningen. Het centrum en de woningen bevinden zich op het terrein van Krusada aan de Kaminda Lagoen.

De twee entiteiten JICN en Krusada werken al geruime tijd samen. Na het afronden van een zeer succesvol lasproject in 2013, waarbij een groep gedetineerden na een zware opleiding een officieel lasdiploma had behaald, ontstond het idee om op een professionele manier verder vorm en inhoud te geven aan de bestaande samenwerking. Het plan om tot een gezamenlijk arbeidsreactiveringscentrum te komen is hiervan het resultaat. In dit centrum kunnen gedetineerden in de laatste fase van hun detentie weer wennen aan het arbeidsritme.

Daarnaast leren gedetineerden in het centrum ook een vak en produceren zij goederen die onder andere in de naastgelegen winkel worden verkocht. Op deze manier doen gedetineerden al tijdens hun detentie iets terug voor de maatschappij en bereiden zij zich voor op een goede terugkeer in diezelfde maatschappij. Het centrum maakt deel uit van de totaalvisie van JICN, als het gaat om de succesvolle terugkeer van gedetineerden in de samenleving.

Aan de visie is de naam Ban Pa Kambio (gaan voor verandering, red.) gegeven. Naast het centrum voor arbeidsreactievering, zijn ook de resocialisatiewoningen voor ex-gedetineerden officieel geopend. In samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie en Exodus Nederland wordt aan ex-gedetineerden met deze woningen een goede en veilige manier geboden om verder te re-integreren. Het gaat om een uniek project waarbij Krusada de verantwoordelijkheid neemt voor de uitvoering en hierbij samenwerkt met JICN, reclassering en het Openbaar Ministerie.

Met de realisatie van het reactiveringscentrum leveren Krusada en de JICN een belangrijke bijdrage als het gaat om de re-integratie van gedetineerden op Bonaire. Zoals het Antilliaans Dagblad recentelijk meldde, werkt Krusada ook aan de afronding van een aantal eenpersoons studio’s voor sociaal zwakkeren in de samenleving, die daar begeleid kunnen wonen. Tijdens de open dag die Krusada aan het begin van de maand hield, kon ook de bevolking in haar totaliteit kennismaken met de projecten die Krusada momenteel realiseert en ook met de onderdelen die al gerealiseerd zijn.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao