Afspraken voor meer samenwerking ketenpartners GGZ Bonaire

03 maart 2016

KRALENDIJK, 01-03-2016 – Het Zorgverzekeringskantoor BES (ZVK), de Stichting Verslavingszorg & Psychiatrie Caribisch Nederland (SVP-CN) en vrijgevestigde psychologen op Bonaire zijn onlangs in een startconferentie bij elkaar gekomen om afspraken voor een beoogde ketensamenwerking te bespreken.

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de geestelijke gezondheidzorg en heeft de keten van actoren op dit gebied een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Bovendien is het ZVK na vijf jaar een volwassener organisatie geworden die belang hecht aan informatie over de kwaliteit van de gecontracteerde en geleverde zorg. Dit is in het belang van de verzekerden van het ZVK, die recht hebben op de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek.

Binnen de geestelijke gezondheidzorg zijn de beoogde ketensamenwerkingsafspraken tussen SVP-CN en vrijgevestigde psychologen een mooi initiatief om de kwaliteit van zorg te verbeteren en inzichtelijk te maken aan de hand van te ontwikkelen kwaliteitsindicatoren en op deze manier ook van elkaar te leren. Tevens draagt deze ontwikkeling bij aan de betaalbaarheid en toegankelijkheid van kwalitatief goede zorg voor verzekerden.

Op de foto (van links naar rechts): Leonie de Zwart (accountmanager zorg ZVK), Louise Hoogerwoord, Stefen Ebecillio, Diane Copini-Rigaud, Jo-Ann Ruimveld (SVP-CN), Marcelino Mauricio (SVP-CN) en Elisa Boekhorst (accountmanager zorg ZVK).