Gamen is het spelen van computerspellen. Dit kan via de tablet, smartphone, computer, console of draagbare spelcomputer (bijvoorbeeld: Xbox, Playstation, Nintendo). Gamen kan ook via websites of op social media (bijvoorbeeld via Facebook).

Een gameverslaving is een psychische aandoening; de gameverslaafde is vooral geestelijk afhankelijk van het gamen. Voornamelijk jongeren zijn zeer gevoelig voor deze vorm van verslaving, maar ook een groeiende groep volwassenen kan niet meer zonder gamen. Als iemand afhankelijk is van gamen om een dag goed door te komen of om met een probleem om te gaan dan is diegene verslaafd.

Wie raken verslaafd?

Gameverslaafden zijn vaak jongens. Vaak gaat de gameverslaving hand in hand met andere problemen, zoals gebrek aan sociale vaardigheden, problemen met werk/school of recreatie en problemen binnen het gezin. Daarnaast is ook vaak sprake van een andere verslaving of een psychische aandoening.

Wanneer gameverslaafd?

Ouders die zien dat hun kind veel tijd besteedt aan sociale media of gamen, hoeven niet meteen in paniek te raken. Als een jongere meerdere interesses heeft en zich op meerdere manieren kan ontspannen, een goed dag- en nachtritme heeft en gewoon naar school of werk gaat, is er weinig reden tot ongerustheid. Er is dan waarschijnlijk geen sprake van een verslaving aan games.
Maar overmatig internetten of gamen kan wel tot grote problemen leiden (bijvoorbeeld verwaarlozing van school of werk, conflicten binnen het gezin, verkleinen van het sociale netwerk).

Bepaalde signalen kunnen wijzen op afhankelijkheid of (beginnende) gameverslaving:

 • vaak meer of langer gamen of internetten dan afgesproken of gepland
 • niet kunnen stoppen met gamen of internetten
 • een groot deel van de dag (in gedachten of in het echt) bezig zijn met internetten of gamen
 • andere activiteiten uitstellen of helemaal niet uitvoeren
 • internetten of gamen om negatieve emoties niet te voelen (vluchtgedrag)
 • verminderen van sociale contacten in de ‘echte wereld’ of alleen nog maar sociale contacten hebben via de game of het internet
 • slechte prestaties leveren op school of op het werk
 • een verstoord dag- en nachtritme
 • verslechteren van de persoonlijke verzorging
 • woedend reageren als het spel wordt verstoord of als iemand op het gedrag wordt aangesproken

Ontstaan van gameverslaving

Bij het ontstaan van gameverslaving spelen verschillende factoren een rol, zoals biologische, psychische en sociale factoren. Bijvoorbeeld:

 • individuele kenmerken (zoals iemands voorgeschiedenis, zelfbeeld en vaardigheden om problemen het hoofd te bieden);
 • omgevingsfactoren (zoals omgang met leeftijdsgenoten en gezin);
 • kernmerken van de games zelf (zoals de makkelijke toegankelijkheid en de ’tunnelvisie’ van een game).

Gamen kan op vele manieren

Even op de Nintendo Wii een spel spelen is totaal wat anders dan hele dagen besteden aan je spelcomputer of een karakter in een online rollenspel voor meerdere spelers (zoals World of Warcraft). De fantasiewereld, het contact met anderen (groepsdruk) en de aantrekkings­kracht van de game zijn factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van gameverslaving. Daarnaast wordt op internet tijd besteed aan zaken die met gamen te maken hebben, zoals het maken van een filmpje van de game om online te plaatsen (bijvoorbeeld op YouTube).
Verschillende soorten websites kunnen problematisch worden gebruikt. Zo zijn er forums waarop mensen lezen en/of posten, maar ook chatprogramma’s worden door sommige mensen problematisch gebruikt.
Net zoals bij games, kan in social media een aparte wereld ontstaan. Hierdoor kan de noodzaak van contacten in de echte wereld verdwijnen. Social media die hieraan bij kunnen dragen, zijn bijvoorbeeld Facebook en Twitter.