Opening nieuw gebouw SVP-CN op Sint Eustatius

20 October 2014

Opening nieuw gebouw SVP-CN op Sint Eustatius

Op maandag 20 oktober jl. vond de officiële opening plaats van de nieuwe locatie van SVP-CN op St. Eustatius. Zo’n tachtig genodigden en belangstellenden hadden zich verzameld rondom de feesttent naast het gebouw aan Rosemary Lane. Manager SVP-CN voor de Bovenwinden, Kenneth Cuvalay, heette alle aanwezigen welkom en daarna werd achtereenvolgens een korte speech gehouden door de heer Reginald Zaandam, gedeputeerde gezondheidszorg St. Eustatius; de heer Carlyle Tearr, gedeputeerde welzijn en sociale zaken St. Eustatius; Roel Hermanides, lid van het bestuur van SVP-CN en –heel bijzonder- ook door een van de cliënten van de dagopvang.

Na een muzikaal intermezzo, verrichten de heer Gerard Berkel, gezaghebber St. Eustatius en namens VWS de heer Nico de Jong, directeur Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland, samen de officiële openingshandeling – het doorknippen van een lint aan de centrale toegangsdeur tot het gebouw. Daarna was het tijd voor een hapje en een drankje en werden door het personeel van SVP-CN rondleidingen door het gebouw verzorgd.

Het nieuwe pand aan Rosemary Lane is in de loop van 2013 in gebruik genomen. Dit pand biedt ruimte voor de functie van dagopvang, polikliniek en kinder- en jeugdpsychiatrie. Ook wordt vanuit het nieuwe gebouw de dagbehandeling verder vorm en inhoud gegeven.