Kuido forense

Kuido forense

Pa kliente ku problema di adikshon i/òf sikiátriko ku ta haña nan mes den problema ku hustisia, MHC ta ofresé den kolaborashon ku Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN), kuido forense. Dos atministradó hudisial di kaso (case manager) ku ta guia e klientenan den nan proseso pa desistí di delinkuensia. Ta trata di kliente ku ta: detení den un institushon penitensiario , preparando pa sali, ku boluntariamente òf segun indisio di hustisia (un marko hudisial imponé) ta pidi kuido.

E atministradónan di kaso (case managernan) ta investigá huntu ku e kliente e posibilidatnan pa den e futuro enfrentá su problemanan di otro manera pa asina por laga delinkuensia atras. Pa un tratamentu ku ta kuadra ku e kuido nesesario, lo hasi uso di e oferta di kuido di koleganan di MHC. Si ta nesesario lo hasi uso ademas di otro servisionan impresindibel, manera por ehèmpel riba tereno di bibienda, finansa, okupashon di dia, kapasitashon i preparashon pa trabou. Si ta posibel i e ta duna sosten, tambe lo involukrá e personanan mas importante ku ta relashoná ku e kliente.

E atministradó di kaso forense ta keda e promé persona di kontakto ku ta vigilá, koordiná i sigui henter e trayekto. Den kaso ku tin un supervishon di reabilitashon sosial, e asistente di reabilitashon sosial (reclassering) i atministradó di kaso (case manager) lo traha huntu ku e kliente un plan di tratamentu ku palabrashon bon kla. E case manager lo koordiná ku otro partido, manera e Veiligheidshuis, na momentu ku esaki ta importante pa un bon desaroyo di e proseso. Esaki ta nifiká un proseso di rekuperashon ku ta laga e kliente organisá su bida na su satisfakshon, sin bolbe kai den su komportashon deliktivo.