Volwassenen

Volwassenen

MHC biedt een zorgaanbod op maat voor het brede scala aan uiteenlopende psychische en psychiatrische problemen.

Voor de behandeling van enkelvoudige psychische klachten zoals angst of depressie wordt daarbij samengewerkt met de vrijgevestigde psychologen op het eiland. Naar hen kan voor passende zorg worden doorverwezen.

Wanneer sprake is van psychische of psychiatrische problematiek en/of verslavingsproblemen waarvoor meer intensieve behandeling of langdurige zorg aangewezen zijn, wordt gebruik gemaakt van een breed samengesteld multidisciplinair F-ACT team. Het begrip F-ACT staat voor: Flexible Assertive Community Treatment. De belangrijkste kenmerken zijn:

  • Cliënten worden ondersteund in het krijgen van meer grip op hun leven op wat ze graag willen bereiken, op het terugdringen van klachten en op het organiseren van praktische hulp in het dagelijks leven. Voor dit laatste wordt intensief samengewerkt met andere sociaal maatschappelijke instellingen.
  • Familie en omgeving worden betrokken bij de zorg.
  • Cliënten worden zonodig in hun eigen omgeving opgezocht (outreachende zorg).
  • Als het nodig is kan de intensiteit van de zorg sterk worden verhoogd. Het team is verantwoordelijk voor het houden van contact.
  • Er is 7 x 24 uurs beschikbaarheid

Het FACT team biedt tevens consultatieve ondersteuning aan ketenpartners en systemen rond de cliënt.