Praktijk Resilensia

Praktijk Resilensia

Praktijk Resilensia is een afdeling van MHC die per 1 januari 2021 gestart is om laagdrempelige psychologische behandeling te kunnen bieden op Bonaire. We leveren psychologische zorg aan volwassenen, jeugd en kinderen die kampen met lichte tot matige psychische klachten.

Ons team bestaat uit meerdere basis-psychologen, een behandelaar met een verpleegkundige achtergrond en een GZ-psycholoog die tevens hoofdbehandelaar is. Het team wordt ondersteund door een secretaresse en een teamleider.

Om de privacy van onze cliënten te waarborgen wordt gebruik gemaakt van een eigen elektronisch patiëntendossier. Vertrouwelijke informatie wordt alleen gerapporteerd aan diegenen die direct bij uw behandeling betrokken zijn.

Doelgroep:

We bieden Basis-Geestelijke gezondheidszorg, wat inhoudt dat we lichte tot matige psychische klachten behandelen, waaronder:

  • Stemmingsklachten:somberheid, eenzaamheid, hopeloos voelen, depressieve klachten, sterk wisselende stemming.
  • Angstklachten: fobieën, paniekaanvallen, dwangmatig handelen, terugkerende gedachten, piekeren, faalangst.
  • Aanpassing- en verwerkingsproblemen: rouwverwerking, traumaverwerking, omgang met ziekte, levensfase-problematiek
  • Identiteitsproblemen: negatief zelfbeeld, onzekerheid, problemen rondom assertiviteit, schaamte.
  • Interpersoonlijke problemen: omgaan met scheiding, conflicten, slachtoffer van schadelijk gedrag van anderen (pesten, geweld, manipuleren, narcistische relatie/ouder, etc).
  • Werk- en studieproblemen: beginnende burn-out, klachten, verlies van werk, concentratieproblemen, faalangst, onderpresteren.
  • Slaapproblemen: inslaap/doorslaap moeilijkheden
  • Lichte psychosomatische klachten: hoofdpijn, buikpijn, allerlei spanningsklachten, hyperventilatie, langdurige vermoeidheid als een gevolg van stressfactoren
  • Gedrags- en aanpassingsproblemen bij kinderen en jeugd

De problematiek is veelal enkelvoudig waardoor het passend te behandelen is in maximaal 8 sessies van gemiddeld 45 minuten.

Wat doen we?

Doel van onze interventies betreft het verminderen van klachten en/of symptomen, het verbeteren van welbevinden en het vergroten van veerkracht van de cliënten. Het verwerken van nare ervaringen / trauma’s is daarbij een belangrijk onderdeel. Daarnaast zijn de interventies gericht op verdere ontwikkeling, meer zelfstandigheid van en een beter toekomstperspectief door de cliënt. Tevens is terugvalpreventie een aandachtspunt.

Aanmelding:

Wilt u behandeling bij praktijk Resilensia? Dan heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. De verwijzing wordt naar MHC gestuurd en zal bij de algemene zorgadministratie worden beoordeeld. Wanneer blijkt dat uw verwijzing passend is bij onze praktijk wordt u door een medewerker van Resilensia gebeld voor een verder intake. Wij streven naar een zo kort mogelijke wachttijd voor uw behandeling.

Locatie en contactgegevens:

Psychologenpraktijk Resilensia

Kaya P Silié 10 (blauwe gebouw)

Kralendijk, Bonaire