Klachtenformulier

  Klachtenformulier

  Mental Health Caribbean wil goede en verantwoorde zorg verlenen. Elke medewerker levert daar zo goed mogelijk een bijdrage aan. MHC vindt het dan ook belangrijk dat cliënten en hun omgeving tevreden zijn. Toch kunt u van mening zijn dat u onzorgvuldig behandeld bent of dat bepaalde zaken beter hadden gekund. Uw opmerkingen of klachten kunnen een aanleiding vormen om de behandeling en zorgverlening van MHC verder te verbeteren. Hiervoor dient u onderstaand formulier in te vullen. Met dit formulier kunt u een klacht indienen bij de klachtenbemiddelaar van Mental Health Caribbean. Om uw klacht beter en sneller te kunnen behandelen vragen wij u onderstaande vragen zoveel mogelijk te beantwoorden.

  Uw gegevens
  Betreft
  Gegevens cliënt (indien van toepassing)
  Klacht