Klachtenformulier

Klachtenformulier

Mental Health Caribbean wil goede en verantwoorde zorg verlenen. Elke medewerker levert daar zo goed mogelijk een bijdrage aan. MHC vindt het dan ook belangrijk dat cliënten en hun omgeving tevreden zijn. Toch kunt u van mening zijn dat u onzorgvuldig behandeld bent of dat bepaalde zaken beter hadden gekund. Uw opmerkingen of klachten kunnen een aanleiding vormen om de behandeling en zorgverlening van MHC verder te verbeteren. Hiervoor dient u dit formulier in te vullen.