DNA Kernwaarden

MHC maakt het verschil

Onze ambitie is de kwaliteit van het leven van de inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren. We bieden daartoe aan iedereen – van jong tot oud – kwalitatief hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg. Goede zorg betekent voor ons dat we niet alleen oog hebben voor de gezondheid en het welbevinden van de cliënt, maar ook voor de invloed van andere levensgebieden zoals arbeid, wonen en financiën. Iedere cliënt is uniek: daarom bieden we zorg op maat.

Ons uitgangspunt is ambulant werken, vanuit een vraaggerichte en herstelondersteunende aanpak. We sluiten aan bij de lokale situatie en de behoeften per eiland. We werken intensief samen met ketenpartners en ondersteunen elkaar. Deze inzet, samen met die van naasten en ervaringsdeskundigen, leidt er toe dat onze cliënten hun doelen kunnen bereiken. Zie hier onze video.