Verslaving

Verslaving

Wanneer sprake is van verslavingsproblemen kan een beroep worden gedaan op de specifieke expertise die MHC daarvoor in huis heeft. Het kan dan gaan om beginnende problemen in het dagelijks functioneren als gevolg van alcohol- of drugsgebruik, gokken of een andere gedragsverslaving zoals gamen. Of wanneer iemand het gevoel heeft niet meer voldoende controle te hebben over het eigen middelengebruik of over een verslavende gewoonte.

Daarnaast is MHC er ook voor behandeling en begeleiding van mensen met langdurige verslavingsproblemen, ook als die samengaan met ernstige psychische of psychiatrische problemen, een licht verstandelijke beperking of met problemen met justitie.

In alle gevallen kan men bij MHC terecht voor een behandeling op maat, variërend van een enkele gesprekken met een psycholoog of het volgen van een specifieke training, tot langdurige behandeling en begeleiding door een casemanager en consulten bij de psychiater.