B-smart is een programma ontwikkeld door Novadic-Kentron om basisschool (groep 7 en 8) kinderen voorlichting te geven. Afdeling preventie van SVP-CN heeft het programma volledig aangepast en herschreven naar Caribisch Nederlandse maatstaven zodat de kinderen zich kunnen herkennen in de situaties. De thema’s die behandeld worden zijn alcohol, roken, drugs en internet en gamen.

Na afloop van de training hebben kinderen meer kennis van alcoholische drank. Daarnaast krijgt de preventiewerker zicht op het alcohol gebruik van kinderen. Tijdens de b-smart bijeenkomsten constateren wij dat bijna alle kinderen weleens alcohol hebben gedronken en dat er een per klas kinderen zijn die regelmatig al alcohol mogen nuttigen van hun ouders of opvoeders.

Dit betekent dat wij als organisatie ons meer moeten gaan richten op het benaderen van de ouders om het gebruik van alcohol bij kinderen tegen te gaan.We streven naar continuering en verbetering van het programma. Scholen hebben er baat bij, omdat de meeste basisscholen geen alcohol en drugspreventieprogramma hebben en toch zien dat er veel kinderen op vrij jonge leeftijd al in contact komen met middelen gebruik.