Kind en Jeugd

Kind en Jeugd

Sinds september 2016 is het MHC, naast de zorg voor volwassenen, gestart met zorg voor kinderen en jeugdigen. Het team MHC Kind en Jeugd biedt ambulante diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen  met een psychiatrische of psychische kwetsbaarheid en hun gezin/ familie op Bonaire. Tevens wil MHC Kind en Jeugd waar mogelijk aandacht geven aan preventie en (vroeg-) signalering van psychische en psychiatrische problematiek bij kinderen en jeugdigen en hun gezin/ familie.

In ons werk staat het samenwerken met andere ketenpartners in de zorg, onderwijs en het maatschappelijk veld hoog in het vaandel. Waar nodig zet MHC Kind en Jeugd zich ook in voor sociaal-maatschappelijke bewustwording en beïnvloeding van belangrijke bevorderlijke of belemmerende factoren, binnen en buiten de woon- en leefwereld van de kinderen en jeugdigen. Naast de zorg voor kinderen en jeugdigen op Bonaire, biedt MHC Kind en Jeugd op consultatieve basis ondersteuning aan de jeugdhulpverlening op Saba en Sint-Eustatius.

Visie

Het team MHC Kind en Jeugd heeft als ambitie te bevorderen dat alle kinderen en jeugdigen een eerlijke kans krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen tot veerkrachtige volwassenen. Waarbij de primaire focus gericht is op kinderen en jeugdigen met een psychiatrische of psychische kwetsbaarheid. M.a.w.:

“Building on Fair Chances for All Youth”

Naast de bestaande ambulante jeugdhulpverlening is er sinds november 2018  voor Kind en Jeugd een Behandelcentrum op Bonaire. Dit Behandelcentrum is niet alleen voor de jeugdigen op Bonaire, maar is ook beschikbaar voor opname van jeugdigen van Saba en Sint Eustatius. Een opname is van tijdelijke aard en is enkel bedoeld ter ondersteuning aan het ambulant behandelproces.