Samenwerkingsconvenant veiligheidshuis getekend door ketenpartners

28 november 2016

Kralendijk 28 november 2016 – Binnen het veiligheidshuis hebben de ketenpartners als gezamenlijke doelstelling van de samenwerking:

– Om binnen het Veiligheidshuis een bijdrage te leveren aan de integrale veiligheid van een (eiland)gebied. De opbrengsten van de Veiligheidshuizen zijn enerzijds het maatschappelijk effect, en anderzijds de concrete resultaten die (het voor) de samenwerking oplevert (de opbrengsten van het casusoverleg, maar ook het effect op de samenwerking zelf);

– Om bij te dragen aan veiligheids(beleving) als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid: het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit een maatschappelijke uitval bij complexe problemen door een combinatie van repressie bestuurlijke interventie en zorg.

Meer nieuws