Werken en Leren

De veelzijdigheid van het werk, de maatschappelijke relevantie en actualiteit maken MHC een aantrekkelijke plaats om te werken én te leren. In dit menu Werken en Leren vindt u informatie over onze vacatures en ons personeelsbeleid.

Vacatures

Klik hier voor de openstaande vacatures.

Klik op de link hieronder voor onze promotiefilmpje. Kom jij de stoel vullen?

‘Ontdek je plek tussen Zee en Ziel’

Om een beeld te krijgen van werken bij MHC vertellen onze collega’s op Bonaire in deze filmpjes er graag meer over:

Stages

Mental Health Caribbean heeft belang bij het realiseren van stageplaatsen uit oogpunt van werving en selectie van nieuwe medewerkers die al een zekere bekendheid hebben met de verslavingszorg en psychiatrie. Daarnaast vinden we het ook vanuit maatschappelijk oogpunt belangrijk om bij te dragen aan het leerproces van toekomstige medewerkers door middel van het delen van onze kennis en ervaring. Om deze reden is MHC dan ook als leerbedrijf erkend door het ROA CN (Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland). Dat houdt in dat onze medewerkers kennis en vakmanschap overdragen op leerlingen, zodat zij getraind worden voor hun toekomstige beroep. We begeleiden leerlingen op een verantwoorde manier bij hun praktijkstage, helpen hen bij het ontwikkelen van competenties en maken hen wegwijs in de sector.

Verzoeken tot stage kunnen gestuurd worden naar het algemene e-mailadres van MHC: secretariaat@mentalhealthcaribbean.com. Wij ontvangen dan graag een motivatiebrief en CV.

Personeel

Bij Mental Health Caribbean ontstaan regelmatig vacatures, enerzijds door uit- en doorstroom van medewerkers en anderzijds door uitbreiding van activiteiten. MHC hecht waarde aan het volgen van een zorgvuldige procedure. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we de juiste personen op de juiste manier aan MHC kunnen binden.

MHC volgt hierbij onderstaande uitgangspunten:

  • Kandidaten die aan de functie-eisen voldoen en uit het Caribisch Gebied of kandidaten die hun wortels hebben in het Caribisch Gebied genieten de voorkeur.
  • De sollicitant wordt tijdig ingelicht over de te volgen procedure, het al of niet van toepassing zijn van selectiehulpmiddelen (bijv. een assessment), het inwinnen van referenties, de duur van de sollicitatieperiode etc.
  • Aan sollicitanten wordt alle informatie verstrekt die nodig is om zich een zo volledig mogelijk beeld van de functie te kunnen vormen.
  • De door de sollicitant verstrekte dan wel over hem/haar ingewonnen gegevens blijven vertrouwelijk.
  • MHC bericht de sollicitant zo mogelijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de sollicitatie dat hij/zij wordt afgewezen of wordt uitgenodigd voor een gesprek of dat de sollicitatie wordt aangehouden voor een bepaalde termijn.
  • Bij afwijzing worden alle gegevens m.b.t. de sollicitant vernietigd. Wanneer de sollicitant toestemming geeft tot het bewaren van de gegevens, dan is dat voor ten hoogste 6 maanden.
  • De sollicitant kan, indien gewenst, telefonisch de reden van afwijzing opvragen.
  • Ten behoeve van het opvragen van referenties is nadrukkelijke toestemming van de sollicitant vereist.